Lottie Jeppsson & Jaakko Viitala

Högseröds kyrka 12 juni kl 18.00

Vackra visor skrivna och sjungna av Lottie, ackompanjerad av Jaakko på gitarr och piano.