Ö Karaby kyrka
Foto: Renée Backe

Lena Glatz, Ingrid Pettersson och Gudrun Herlertz sjunger visor av bl a Karaby-Jens

Östra Karaby kyrka 4 augusti kl 19.00

Karaby-Jens, Jöns Månsson, var född i Västra Strö och uppväxt på en gård i Östra Karaby.

Gården i Östra Karaby övertog han efter föräldrarna och brukade några år. Efter det flyttade han till en gård i Eslöv. Han kallade gården för Karidal efter sin älskade hembygd, han kallades också för Karidalaren. Många av hans visor och verser handlar om Eslöv. Hallvard Tveiten beskriver Karaby-Jens i sin bok som en "jädra fyr och han fan på mycket hyss" Han skrev visor och verser om det som hände i bygden.

Lena Glatz, Ingrid Pettersson och Gudrun Herlertz har plockat fram hans visor, och framför en del av hans rika alster.