Kyrkogårdsförvaltningen

Gravskötsel och begravningsverksamhet

Pia Johansson

Pia Johansson

Svenska kyrkan Eslöv

Förvaltningsassistent

Mer om Pia Johansson

Kontakta Pia om du har frågor som gäller gravärenden av olika slag.Telefontid: må-to 9-12. Fredag stängt. Mejla gärna så återkommer vi!

Jenny Strömberg

Jenny Strömberg

Svenska kyrkan Eslöv

Tillförordnad kyrkogårdschef

Begravningsombud

Länsstyrelsen har förordnat, Dan Hansson tel 073-835 40 30 att vara begravningsombud för samtliga församlingar/pastorat belägna inom Eslövs kommun. Förordnandet gäller från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.

Begravningsombud granskar att huvudmännen inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. Ombuden bevakar också rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Läs mer om vad begravningsombud gör och vem som tillsätter dem.