Ö Karaby kyrka
Foto: Renée Backe

Hemvändardag

28 augusti  kl 14.00 i Östra Karaby

Dagen inleds med gudstjänst och efteråt samling i kyrkstugan där det serveras fika Det finns möjlighet för en guidad visning av kyrkan och en kyrkogårdsvandring. Äldre foton från Östra Karaby eftersökes till en fotoutställning i kyrkstugan och besökarna uppmanas även ta med foto för att dela med sig under dagen.

Hemvändardagen är ett samarrangemang mellan verksamhetsrådet i Östra Karaby/Svenska kyrkan Eslöv och Onsjö härads hembygdsförening