Foto: Hanna Norman

Församlingseftermiddagar

i Reslövs prästgård, Marieholm

Ändring pga coronapandemin

Denna verksamhet är dessvärre inställd/pausad/skjuten på framtiden pga coronapandemin.

Lekmannakåren inbjuder till församlingseftermiddagar andra tisdagen varje månad kl. 14-16 med program och kaffe, i Reslövs prästgård under terminstid. Varmt välkommen!

2020:

  • 8 september Ulf Engfalk berättar om sitt liv som smed och författare.
  • 13 oktober Ann-Christin Holmström berättar om sommaren 2019
  • 10 november John Follin och Helena Hansen sjunger och kåserar på skånska
  • 8 december Sång av och med Fredrik Ekdahl samt lotteri med skänka vinster

Med reservation för ändringar

 

Plats: Reslövs prästgård

Tid: 14.00. Startar med andakt, fika samt därefter dagens program

Arrangör: Lekmannakåren Marieholm (kontaktperson Anki Holmström 0413-705 77). Kaffeservering sker i Lekmannakårens regi. Välkomna!

Cecilia Rangvin

Cecilia Rangvin

Svenska kyrkan Eslöv

Präst