Foto: Cecilia Torudd

Föräldraskapsstöd ABC (Alla Barn i Centrum)

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Jesus sa: Låt Barnen komma till mig! Barnen har en särskild plats hos Gud. De är viktigast! Svenska kyrkan Eslöv vill vara en resurs och ett stöd i ert uppdrag som föräldrar.

ABC (Alla Barn i Centrum) består av fem gruppträffar kring vars ett tema. Var träff är 2,5 timme och hålls under kvällstid i Eslöv. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenhet och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma mellan träffarna.

"Otroligt bra kurs som alla föräldrar borde gå!"

kursdeltagare Eslöv 2019

Träffarna leds av utbildade gruppledare och är en del av Svenska kyrkans Eslövs föräldraskapsstöd. De är kostnadsfria och öppna för alla intresserade.

Hösten 2020

23/9, 14/10, 4/11, 11/11 kl 17.30-20.00

Informationsfilm från ABC – Alla Barn i Centrum

Intresseanmälan till föräldraskapsutbildning ABC

  • Om du gärna vill gå i samma grupp som någon annan, skriv det under önskemål. Likaså om ni önskar olika grupper av någon anledning.
  • Har ni frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till Lottie Sköld (kontaktuppgifter här nedan)

Får Svenska kyrkan Eslöv spara era kontaktuppgifter även efter kursen (för att ni ska kunna få inbjudningar till andra evenemang eller vårt nyhetsbrev för barnfamiljer)

Lottie Sköld

Lottie Sköld

Svenska kyrkan Eslöv

Förskollärare

Jenny Delén

Jenny Delén

Svenska kyrkan Eslöv

Präst

#föräldrastöd #föräldraskapsstöd #ABC ”AllaBarniCentrum #barn #föräldrar #föräldraskap #föräldrakurs #föräldrautbildning #förälder #vårdnadshavare #relationer #kärlek #familj #konflikter #konflikthantering #livet #stöd #hjälp