Flyinge 2022-23

Flyinge församlingshem varje torsdag kl 18-19.30 under september-maj förutom på loven/röda dagar. En helg per termin åker vi på läger. Uppstart 13 sept.

Konfirmation: 6 maj i Holmby kyrka

Anmälan öppnar här nedan 23/5 2022