En plats för stillhet

En stilla stund i Holmby kyrka med musik, dikt och ton!

Fri entré, kollekt till kyrkomusiken i församlingen, kyrkfika efteråt för den som vill!