Foto: Alex Giacomini /Ikon

Digitala andakter

Varje vecka (med paus under sommaren) lägger vi upp en några minuter lång andakt med våra präster, diakoner och musiker i våra olika kyrkor, församlingshem och mötesplatser.

Filmer om påsken