Foto: Alex Giacomini /Ikon

Digitala andakter

Några minuter långa andakter med våra präster, diakoner och musiker i våra olika kyrkor, församlingshem och mötesplatser från våren-hösten 2020. Längst ner hittar du även filmer om påsken samt advent/jul.

Filmer om påsken