Meny

Corona-relaterad information

Vi följer myndigheternas råd och anpassar verksamheten på olika sätt därefter.

Med stor glädje kan vi åter välkomna er att från och med midsommar fira gudstjänst med oss i våra större kyrkor.
 
Folkhälsomyndigheten har tydliggjort hur vi åter kan öppna upp för gudstjänst inom ramen för restriktionerna och menar att möjligheten att fira guds­tjänst är viktigt för män­niskors välmående. Därför öppnar vi nu upp i våra stora kyrkor samt för frilufts­gudstjänster där vi kan hålla avstånd till varandra.

/ Cerny Eriksson-Ståhl, kyrkoherde

Vi öppnar upp!

Med stor glädje kan vi åter välkomna er att från och med midsommar fira gudstjänst med oss i våra större kyrkor. Folkhälsomyndigheten har tydliggjort hur vi åter kan öppna upp för gudstjänst inom ramen för restriktionerna och menar att möjligheten att fira guds­tjänst är viktigt för män­niskors välmående. Därför öppnar vi nu upp i våra stora kyrkor samt för frilufts­gudstjänster där vi kan hålla avstånd till varandra. / Cerny Eriksson-Ståhl, kyrkoherde

fira gudstjänst hemma - uppdaterad juni 2020

Dop, vigslar och begravningar?

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av Covid-19 står att var och en har ett personligt ansvar att ”avstå från större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop”.

Dessa råd menar vi ska följas och tas på största allvar.

Det betyder dock inte att dop, vigslar och begravningar måste ställas in. Själva dop-, vigsel-, och begravningsgudstjänsten innebär inte i sig stora sociala sammanhang. Det är de stora dopkalasen, bröllopsfesterna eller minnesstunderna som behöver skjutas på framtiden.

För dig som ändå vill vänta med dop eller vigsel kommer Svenska kyrkan Eslöv att öppna upp extra tider så snart som möjligt efter att restriktionerna tagits bort. 

Alla som bokar dop eller vigsel får följande information med anledning av coronapandemin >>

Läs mer om dop, vigslar och begravningar i coronatider på Svenska kyrkans nationella webbplats >>

Verksamheter för barn

Så länge grundskolorna är igång kommer våra verksamheter för barn och unga att fortsätta. Kanske de modifieras framöver genom att t ex vara utomhus mer, men de fortsätter så länge inte myndigheterna rekommenderar något annat.

Vår öppna barnverksamhet flyttar nu ut, utomhus. Ta kläder efter väder och läs på kalendariet på startsidan här vad som gäller för respektive församlingshems öppna barnverksamhet.

Verksamheter för äldre

Alla våra verksamheter som främst riktar sig till äldre personer är inställda och kommer vara så tills myndigheternas rekommendationer ändras.