Foto: Alex Giacomini /Ikon

Böneveckan för kristen enhet

”Bli kvar i min kärlek" är temat när världens kristna samfund samlas i gemensam bön

18–25 januari genomförs världens största ekumeniska manifestation, böneveckan för kristen enhet. Runt 120 länder deltar.

Eslövs kristna samarbetsråd (EKS) som består av Svenska kyrkan Eslöv, Pingstkyrkan och Österkyrkan håller andakter mån-fre utanför Eslövs kyrka med endast personal.

Söndag 24/1 hålls ekumenisk mässa i Eslövs kyrka kl 11.00 som livesänds i vår YouTubekanal - se länk nedan. Välkommen att delta där online! Max åtta gudstjänstdeltagare får delta. 

Årets tema hämtat från Johannesevangeliet

Ända sedan 1968 samlas kristna samfund världen över till en vecka av gemensam bön, så även i år.

Varje år förbereds ett tema för böneveckan av ett kristet samfund eller en kristen ordern. Historiskt hittar vi material från världens alla hörn och kontinenter och varje år enas vi runt ett och samma tema och ber tillsammans, oavsett om vi är protestanter, katoliker eller ortodoxa. Oavsett om vi tillhör en klosterorden eller en församling. Alla enas vi denna vecka och ber för världens läkande och för kristen enhet och gemenskap mellan människor.

Årets tema är ”Bli kvar i min kärlek”, ett citat hämtat från Johannesevangeliet 15:5-9 och årets material har förberetts av klosterkommuniteten Grandchamp, i Schweiz. Temat uttrycker Grandchamps kallelse till bön om försoning i kyrkans enhet och i hela den mänskliga familjen.

Idag har kommuniteten fyrtio systrar. Alla är kvinnor från olika generationer, kyrkliga traditioner, länder och kontinenter. Med denna mångfald blir systrarna en levande symbol för gemenskap.

Varje dag i böneveckan har ett eget tema som knyter an till ”Bli kvar i min kärlek” och uppmanar oss att be, både tillsammans med varandra och hemma i enskildhet.

Temat för böneveckan 2021 kommer från Johannesevangeliet 15:1-17: ”Bli kvar i min kärlek så skall ni bära rik frukt”. 

Läs bibeltexten på bibeln.se >>

Läs om Grandchamp på Sveriges kristna råds webbplats >>

Har du inte möjlighet att be tillsammans med oss kan du alltid be själv. Gud hör varje människas bön och bönen har makt.

Varmt välkommen till en vecka av enhet, försoning och gemenskap.

Minna Maksimov

Minna Maksimov

Svenska kyrkan Eslöv

Präst