Arken fritids

Fritidshemmet Arken är Svenska kyrkan Eslövs fritidshem för barn i F-klass t.o.m. 5:an, beläget i Eslövs församlingsgård.

Vi målar, bakar, sjunger, syr och gör utflykter. Vi läser bibelberättelser och följer kyrkoåret. Mellanmål serveras.

Öppet

Månd-fred kl 13-17. Vårterminen 2022: 12/1-15/6. Höstterminen 2022: 17/8-21/12

Frågor

072-593 20 18  barn.eslov@svenskakyrkan.se 

Sociala medier

Vi finns även på Facebook! (sluten grupp) och Instagram (@fritidsarken) – endast för föräldrar till barnen på Arken samt Svenska kyrkan Eslövs anställda

11 770 kronor till Act svenska kyrkan

Fritidsbarnens engagemang gav resultat