Anmälan Sportlovskyrkan Eslöv 2023

Svenska kyrkan Eslöv

Vad roligt att du vill anmäla ditt barn till vår barnverksamhet! Eftersom platserna är begränsade återkommer vi med besked om ditt barn fått plats eller ej. Detta är alltså en intresseanmälan.

Får barnet vara med på bild i Svenska kyrkans kanaler (sociala media, webbplats, annonsering etc)?

Barnet får lov att åka med i fordon som körs av personal från Svenska kyrkan Eslöv