Vill du lyfta och bena ut dina tankar och funderingar i samtal med andra?

Oavsett vilka teman samtalen kommer att röra sig kring, kommer det att finnas fika och sällskap vid bordet.

Diskussionslusten får plats i S:t Johannes församling

 


De flesta av oss har ett behov av att prata om våra tankar och funderingar.
Under våren startar vi ett nytt forum för diskussion och samtal och
hoppas på god ton, vidgade vyer och ett riktigt högt tak.

Här finns utrymme att samtala om det mest aktuella och kontroversiella samhällsfrågor, existentiella ämnen och det mesta som rör att vara människa idag. Vi riktar oss till dig som har fyllt 25 år och funderar på frågor som rör livet, jobbsituationen och framtiden, men också frågor om vem du vill vara. Vad i det ständiga nyhetsflödet är sant och inte? Vad är andlighet och vad kan det betyda för dig? Vi är öppna för både små och stora frågor och det ska finnas utrymme att prova sina tankar i en tillåtande och icke-dömande miljö.

Oavsett vilka teman samtalen kommer att röra sig kring, kommer det att finnas fika och sällskap vid bordet. Gruppens möten kommer att äga rum i gillestugan i Klosters församlingshem och kommer att avslutas med en liten andakt