Sjukhuskyrkans personal

Sjukhusdiakon, till hösten 2021.

Carina Thörn

Carina Thörn

Eskilstuna

Sjukhusdiakon, Frikyrkorna