Vi har köpt oss år!

Med anledning av Strängnäs stifts 900-årsfirande anordnas en jubileumsinsamling. Eskilstuna Pastorat vill givetvis vara med och bidra genom att köpa åren 1071-1120 och 2020.

Vi har köpt oss år!

Med anledning av Strängnäs stifts 900-årsfirande anordnas en jubileumsinsamling. Eskilstuna Pastorat vill givetvis vara med och bidra genom att köpa åren 1071-1120 och 2020.

1071-1120

Vi vill lägga vår gåva för de åren innan Strängnäs stift nämns. De åren som missionären, senare biskop, Eskil vågade han sig in i rekarnas område. Här förkunnade han med stark Gudstro och ett stort mod om hoppet och den levande Guden. Eskils starka tro och hans död 1080 fyllde människor med en gudslängtan som skapade en grund för vårt stift, Strängnäs. Än idag påminns vi om modet att vara en öppen folkkyrka i ett sekulariserat område, där tunet bryter forsen. Modet Eskil och de efter honom, visade med Gud vid sin sida, bär oss än i dag. Han skapade förutsättningar för en levande kyrka i en tid med en annan tro.

2020

Det året då Eskilstuna pastorat delade den stora församlingen Eskilstuna i tre delar. Den stora organisationen som skapar möjligheter för den lilla församlingen med dess möjligheter till nära relationer mellan människa och människa, mellan människa och Gud.

Vill du veta mer om firandet av stiftet, eller kanske själv köpa dig ett år eller fler, se mer på https://www.svenskakyrkan.se/strangnasstift/900.


Eskilstuna Pastorat