Västra Rekarnes kyrkogårdar

Här kan du läsa mer om Västra Rekarnes kyrkogårdar.

I Västra Rekarne församling finns fyra kyrkogårdar. Dessa är Gillberga, Öja, Lista och Västermo kyrkogård. Gravskicken på samtliga fyra är kist- och urngravar, minneslund samt askgravplatser.