Värhulta kapell

Här kan du läsa mer om Värhulta kapell

Värhulta kapell ligger i socknens västra del och är uppfört efter ritningar av arkitekten Erik Fant och invigdes 1952. Det är byggt av trä och har rödfärgad locklistpanel samt valmat tegeltak. Den enkla interiören täcks av ett tunnvalv.