Uppdateringar om coronarestriktioner

Välkommen till gudstjänst! Äntligen har smittspridningen minskat och det gör att vi nu öppnar för firande av gudstjänst och kyrkliga handlingar på plats i kyrkorna från den 1 juli.

Äntligen har smittspridningen minskat och det gör att vi nu öppnar för firande av gudstjänst och kyrkliga handlingar på plats i kyrkorna från den 1 juli. De föreslagna anpassningarna för allmänna sammankomster innebär att vi, under vissa förutsättningar, kan höja det maximala antalet deltagare i gudstjänster enligt följande:

·      Vi bjuder in till gudstjänster och kyrkliga handlingar för upp till 300 deltagare (exklusive Svenska kyrkan Eskilstuna medarbetare),  

·      med sittande församling.


 ·      Antalet deltagare kommer att variera mellan kyrkorum, utifrån kyrkorummens storlek och utformning. Information om vad som gäller för respektive kyrkorum hittar du nedan. 
 

OBS! Inomhus på ej anvisade platser gäller 50 deltagare. 

INFORMATION GÄLLANDE ANTAL DELTAGARE I VÅRA KYRKORUM 
Nedan hittar du information kring hur många deltagare som kan delta med anvisad sittplats i våra kyrkorum. 

 

Klosters kyrka      300 deltagare

Fors kyrka            100 deltagare

S:t Pauli kyrka        50 deltagare

S:t Andreas kyrka  50 deltagare

Tomaskyrkan         50 deltagare

Ansgarskyrkan       50 deltagare

Öja kyrka               50 deltagare

Västermo kyrka    50 deltagare

Lista kyrka             50 deltagare

Gillberga kyrka       50 deltagare

Stillhetens kapell   40 deltagare

Nu ser vi fram emot att mötas på plats i våra kyrkor