Undervisning

Eskilstuna pastorat vill vara en resurs för elever och personal inom grund- och gymnasieskola som samtalspartner, traditionsbärare och kunskapsförmedlare.

En del av Svenska kyrkans grundläggande uppdrag är att undervisa. I linje med skolans läroplan och i samarbete med skolan kan vi bidra med kunskap om kristendom och kristna traditioner, samt vara en resurs i samtal och diskussioner om livsfrågor, moral och etik. Vi kan delta i lektionssammanhang eller som del av temadagar. 

BIBELÄVENTYRET: För årskurs 4 och 5

Vill du lära din klass berättelserna i Bibeln, samtidigt som de får en känsla för hur de hänger ihop? Ge eleverna en bild utav de bibliska ländernas geografi, utmana dem att tänka på vad tio Guds bud betyder – på ett sätt att eleverna kommer ihåg och har kul under tiden!

Bibeläventyret är uppdelat i två delar på cirka 4 x 80 minuter under fyra veckor. Det finns möjlighet med ett annat upplägg. Du som lärare vet vad som passar din klass bäst. Bibeläventyret sponsras av kyrkor i Eskilstuna kommun och instruktör och material erbjuds kostnadsfritt till skolorna i Eskilstuna.

Mer information på bibeläventyrets hemsida.

INTERAKTIV TEATER: för årskurs 7

Teatern är uppbyggd i tre delar och erbjuder en kreativ upplevelse kring livets frågor.

1. Kyrkan har en historia och en tradition som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Fors kyrka är cirka tusen år gammal. Hur har de människor tänkt och känt som trampat över denna tröskel i flera decennier?  

2. Eleverna får fundera över sina egna liv, om att vara den man är och uttrycka sina tankar kring detta. 

3. Eleverna får uppleva mäktig orgelmusik i stillhet och får tid för reflektion.

Interaktiv teater: För gymnasieelever i årskurs 2 och 3

Övre tonåren är en ålder när många ungdomar brottas med sin identitet och omvärlden – inte minst tankarna inför livet efter studenten. Teatern är framtagen tillsammans med ungdomar som gått ut gymnasiet. Teatern berör inte bara ämnet religion utan också samhällsvetenskapliga ämnen, svenska, historia och livskunskap.

Gud har 99 namn: för elever på högstadiet och gymnasiet

I ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle behöver vi kunna förhålla oss till olikheter för att leva tillsammans utan rädsla för det som först kan kännas främmande för oss. Ta möjligheten att lära dig mer om sex världsreligioner! Våra multireligiösa guider ger dig en inblick i människors tro och traditioner och du får veta mer om bl a kläder och klädkoder, mat och högtider, tideräkning och begravning, likheter och olikheter. Syftet är att väcka nyfikenhet och öka kunskapen om människors tro och traditioner. Guidningen tar ungefär en timme och sker efter överenskommelse i Ansgarskyrkan, Klosters församlingshem eller på respektive skola. Guidningen är kostnadsfri.

Hämta informationsmaterial som pdf.

Bygga broar

Bygga broar är en gruppverksamhet med fokus på mötet och samtalet mellan den äldre och yngre generationen. I gruppen Bygga broar träffas Eskilstuna pastorats seniorer och elever med invandrarbakgrund från S:t Eskils gymnasium för att bygga broar och skapa förståelse mellan olika generationer.

Resurspersoner

Magnus Ludvigson, präst, Eskilstuna pastorat. Besöker skolklasser, tar emot skolbesök i någon av församlingens kyrkor, erbjuder enskilda samtal och gymnasievandringar om livsfrågor.

Bengt-Göran Backman, skolpastor, Elimkyrkan. Besöker klasser, tar emot besök och enskilda samtal. Personligt och allmänt om kristen tro, om sökande och längtan, droger och äkta liv, etik och vägval, tro och vetenskap, privatkristendom och kyrka.
bg@elimkyrkan.se, 076-024 57 29

Allan Ekstedt, direktor för Lepramissionen, Pingstkyrkan.
Besöker klasser och föreläser om kristet bistånd och utlandsarbete, med särskilt fokus på Afrika. 
allan.ekstedt@lepramissionen.se, 070-513 80 50

Carolina Bäck, personligt ombud för hemlösa, Eskilstuna Stadsmission. Tar emot klassbesök och mindre grupper för studiebesök.
carolina.back@eskilstunastadsmission.se, 016-403 36 86

Gert Johnson, ansvarig för Lp:s missbruksverksamhet, Pingstkyrkan. Tar emot klassbesök till pingstkyrkan och Lp-cafet och berättar om sin egen resa ur missbruk och Lp:s arbete bland missbrukare. 076-855 85 05

Gunnar och Inga-Lisa Svedberg, medlemmar (lekmän) i Elimkyrkan. De finns tillgängliga vid behov för samtal och extra stöd med elever, föräldrar och lärare vid uppkomna krissituationer.
lg.svedberg@gmail.com, 070-685 53 37