Undervisning

Eskilstuna pastorat vill vara en resurs för elever och personal inom grund- och gymnasieskola som samtalspartner, traditionsbärare och kunskapsförmedlare.

En del av Svenska kyrkans grundläggande uppdrag är att undervisa. I linje med skolans läroplan och i samarbete med skolan kan vi bidra med kunskap om kristendom och kristna traditioner, samt vara en resurs i samtal och diskussioner om livsfrågor, moral och etik. Vi kan delta i lektionssammanhang eller som del av temadagar. 

BIBELÄVENTYRET: För årskurs 4 och 5

Vill du lära din klass berättelserna i Bibeln, samtidigt som de får en känsla för hur de hänger ihop? Ge eleverna en bild utav de bibliska ländernas geografi, utmana dem att tänka på vad tio Guds bud betyder – på ett sätt att eleverna kommer ihåg och har kul under tiden!

Bibeläventyret är uppdelat i två delar på cirka 4 x 80 minuter under fyra veckor. Det finns möjlighet med ett annat upplägg. Du som lärare vet vad som passar din klass bäst. Bibeläventyret sponsras av kyrkor i Eskilstuna kommun och instruktör och material erbjuds kostnadsfritt till skolorna i Eskilstuna.

Mer information på bibeläventyrets hemsida.