Foto: Mattias Pettersson

S:t Johannes församling firar gudstjänst och håller öppet för dig

S:t Johannes församling finns för dig i denna tid. Vi kommer att låta klockorna ringa oss samman till bön och gudstjänst nära och på avstånd. Klosters kyrka är öppen för dig.

Sveriges regering kom den 16 november med besked om ett förbud mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Förbudet dröjer till den 24 november 2020 eftersom det ska behandlas i riksdagen, men S:t Johannes församling, Eskilstuna pastorat, kommer från nu förändra våra gudstjänster. Detta kommer att gälla till dess att regeringen meddelat annat.

I S:t Johannes församling påverkas all vår verksamhet och inte minst firandet av våra gudstjänster.

Det blir uppehåll i firandet nattvarden i våra gudstjänster.

Gudstjänster i all enkelhet kommer att firas vid två tillfällen på söndagar. Vi läser evangeliet, ber förbön och tacksägelser, ber Vår Fader och Välsignelsen och psalmer spelas.

I Klosters kyrka kl. 11.00 och kl. 12.00 samt på finska 14.00 varannan vecka. I S:t Pauli kyrka 10.00 och 11.00.

Du som önskar enskild nattvard är välkommen att kontakta någon av församlingens präster för att boka tid i någon av våra kyrkor.

Präst, organist/kantor och vaktmästare finns på plats i kyrkan.

Klosters kyrka kommer att hålla öppet för enskild bön och andakt såväl vardagar som lördagar och söndagar.

Det firas inga mässor på tisdagskvällar och inga morgonmässor på onsdagar. Sinnesromässan kommer att pausas.

 

S:t Johannes församling finns för dig i denna tid. Vi kommer att låta klockorna ringa oss samman till bön och gudstjänst nära och på avstånd. Klosters kyrka är öppen för dig. Vi finns tillgängliga för samtal och ber dagligen för våra församlingsbor och för vår värld.

Jultiden kommer att bli annorlunda, men ingenting kan hindra oss från att ta emot adventstiden och dess hoppfulla ljus som tänds i våra fönster. Ljuset som talar om för oss att det segrar över mörkret och att det kommer en tid när ensamheten och oron kan släppa sitt grepp och vi åter kan vara nära varandra.

Gina Lindroos, församlingsherde