En retreatdag mitt i livet…

”Take a break – Time to breathe”

Att ta en paus, “take a break”, är viktigt. Vi är många som stressar. Livet rusar på.
Det är svårt att hinna med sig själv. Här får vi en dag tillsammans, utan krav.

En dag i stillhet för vila och eftertanke, en dag att andas.
Vi börjar med gemensam frukost kl 8.30.

Därefter ägnar vi en stund åt andlig vägledning där vi lyssnar till en bibeltext och låter den speglas i våra liv. Dina tankar får sedan ta sig uttryck i eget skrivande.

Innan lunch går vi in i retreatens tystnad och får under eftermiddagen tid för egen reflektion och stillhet. Dagen avslutas kl 16.30.

Höstens datum 2020 i S:t Andreas kyrka
Fredag 18/9, Lördag 17/10, Fredag 13/11, Lördag 12/12

Anmäl dig senast en vecka innan aktuell retreat:
pia.wikstrom@svenskakyrkan.se (016 – 40 33 668)

Kostnad: 150 kr. Betalas via swish eller bankgiro efter bokningsbekräftelse.

 


Ledare:

Pia Wikström, diakon

Amelie Junger, diakon