Foto: Mattias Pettersson

Vi fortsätter att hjälpa riskgrupper med att handla och hämta ut medicin fortsätter under 2021.

Om du tillhör en riskgrupp eller är 70 år eller äldre kan du få hjälp med att handla eller att hämta ut medicin. Hjälpen erbjuds dig som bor i Eskilstuna kommun. Vi på Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat matchar ditt behov av hjälp med volontärer som kan hjälpa dig. Handlingshjälpen möjliggörs genom ett samarbetsavtal mellan Eskilstuna kommun och Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat.

Eskilstuna kommun fortsätter att tillsammans med Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat erbjuda handlingshjälp för personer i riskgrupp eller som är 70 år eller äldre. Den handlingshjälp som tidigare erbjudits i Eskilstuna kommun under pågående pandemi har möjliggjorts genom ett avtal mellan MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Svenska kyrkan. Det avtalet upphörde den 31 oktober men Eskilstuna kommun väljer att fortsätta samarbetet med Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat eftersom samarbetet fungerat så bra och behovet finns kvar nu när smittspridningen ökar igen. svenskakyrkan.se/eskilstuna eller ring Eskilstuna direkt 016-710 10 00. Lägg gärna in din beställning redan nu på: eskilstuna.se/matochmedicin eller ring Eskilstuna Direkt på 016-710 10 00. Handläggningstiden från att vi har tagit emot en digital ansökan ligger just nu på 2 arbetsdagar. Svenska kyrkan Eskilstuna har ett samarbetsavtal med ICA och Apotek Hjärtat.

Engångsfullmakt - organisation. Undertecknad ger härmed utsedda personer vid nedan angiven organisation/enhet fullmakt att för min räkning hämta ut mina läkemedel på apotek. Fullmakten gäller för ett tillfälle och för de läkemedel som står på baksidan av denna fullmakt. Fullmakten ska även gälla för att (kryssa i avsedd ruta om det är aktuellt):

Fullmakten gäller för utsedda personer vid

Organisationens/enhetens namn:

Läkemedel som jag behöver.

Mer om utbyte av läkemedel. När du hämtar ut ett läkemedel på recept kan du bli erbjuden ett annat läkemedel än det som står på receptet. Det heter generiskt utbyte och betyder att apoteket byter ut det läkemedel som står på ditt recept till ett annat läkemedel med samma verksamma ämne. Om det finns ett billigare alternativ är apotek skyldiga att erbjuda dig utbyte. Du kan alltid få det läkemedel som din läkare skrivit på receptet, men då får du själv betala mellanskillnaden mellan det läkemedlet och det billigaste alternativet.

Behöver du hjälp med din ansökan? Ring Eskilstuna direkt (Eskilstuna kommuns kontaktcenter) på telefonnummer 016-710 10 00, telefontid måndag till fredag 08.00-16.00. OBS! Vi erbjuder vi bara handling tisdagar och torsdagar.

Handläggningstiden från att vi har tagit emot en digital ansökan ligger just nu på 2 arbetsdagar. Svenska kyrkan Eskilstuna har ett samarbetsavtal med ICA och Apotek Hjärtat.