Musik i Eskilstuna församling: öppet brev och svar

Nyhet Publicerad Ändrad

Nyligen blev församlingen kontaktad av Eskilstuna kuriren angående ett "öppet brev" som inkommit till dem och som de har för avsikt att publicera. Här kan du läsa brevet samt svaret från församlingschef Amelie Junger och kyrkoherde Johan Hedlund.

Öppet brev till chefen för Eskilstuna församling, Amelie Junger 

2017 sjunger vi in advent för sista gången i Eskilstuna församlings kyrkor! Församlingschef, Amelie Junger, har skrivit under ett beslut, i september, som låter så här: ”Vi tar bort att sjunga in advent och att sjunga in julen utan gör ”stort gemensamt” efter jul. Förslag annandagen i Klosters kyrka.”   

Onsdagen den 25 oktober får vi som arbetar med musik, professionellt eller på amatörnivå, reda på detta. Som körsångare är det ett slag i ansiktet!  Dessutom står det i beslutet: ”Vi köper inte in musikanter eller annan form”. Juloratoriet, Messias, alla  passioner och requier? Vi körsångare, som med glädje repeterar varje vecka, vi är tydligen inte önskvärda längre!  Inte heller orkestermusiker! I beslutet står även om musik under gudstjänsterna med slutkläm ”Behöver ej vara professionellt. ”Visst! I kyrkan finns en lång tradition av att släppa fram frivilliga amatörer men det finns också en stolthet i att i kyrkorna framföra musik av hög kvalitet.  

I Eskilstuna församling har vi haft och har kyrkomusiker av otroligt hög klass. Att nu skriva ”behöver inte vara professionellt”, är ju att säga till kyrkomusikerna att deras skicklighet inte är efterfrågad i verksamheten.  

Man tror ju inte det är sant, chefen! Var stolt och tacksam i stället!  

Tisdagarnas lunchmusik försvann i ett första beslut men kom tillbaka i ett tillägg. ”Dock av yttersta vikt att verksamheten har mycket tydlig diakonal riktning. Samverkan med övriga kolleger i Klosters kyrka/ församlingshem är viktig, och skall märkas på tisdagarna. ”Ja, har det inte varit ett både samarbete och diakonalt, tänker jag, som varit där i stort sett varje tisdag. Du har fel, Amelie Junger! Varje tisdag serveras lunch och jag undrar hur det ska bli när vi inte har ett församlingshem längre. 

Citerade beslut är underskrivet av församlingschef Amelie Junger och jag gissar att kyrkoherden Johan Hedlund är med på noterna?   

Musikälskaren Martin Luther skrev så här: ”Frön till många goda egenskaper gömmer sig i de sinnen som grips av musiken. De som inte grips av den liknar stockar och stenar tycker jag”   

I all upprördhet
Agneta Nihlfors


Svar från Johan Hedlund och Amelie Junger

Bästa Agneta! 

Är det något vi är glada för är det din och alla andra körsångares sångglädje i våra körer. Musik med körsång har stor betydelse och era insatser som ideella medarbetare är ovärderliga. Även om ni är ideella sjunger ni med professionalitetens klass! 

Vi behöver i vår församling att värna om kyrkans gudstjänster och diakoni, vilket efterfrågas med tydlighet av våra medlemmar. Med professionella musiker menar vi inköpta tjänster, inte våra körers engagemang. 

Kyrkorådet och kyrkoherde Johan Hedlund har beslutat att Eskilstuna församling ska ha ett starkt fokus på gudstjänst och diakoni. Här fyller församlingens musiker och körer en viktig roll både i dagsläget och i framtiden.   

Församlingens mycket skickliga organister, kantorer och frivilliga körer bildar tillsammans ett musikliv som står tryggt på egna ben. Den rika mångfalden av anställda och frivilliga krafter presterar på en sådan nivå att vi i lägre utsträckning behöver ta hjälp av externa musiker. 

Församlingens musiker och körer är en positiv kraft i att lyfta gudstjänsten och diakonin i Eskilstuna församling. En viktig del i arbetet att lyfta dessa verksamheter är att låta fler människor vara delaktiga, även i musikaliska sammanhang. Det är något vi tar med oss när vi planerar inför 2018. 

En diskussion om hur vi ska planera 2018 pågår nu inom Eskilstuna församling. Det är inte aktuellt att ändra planeringen för det som kvarstår av innevarande år.

Amelie Junger          Johan Hedlund
Församlingschef      Kyrkoherde