Meny

Grästrimning på Västra Rekarnes kyrkogårdar

Vi vill vara ett enat pastorat, i allt från församlingslivet till hur gravarna sköts på våra kyrkogårdar. Från och med våren 2018 kommer därför vissa ändringar gällande gravskötsel att göras på Gillberga, Öja, Lista och Västermo kyrkogård.

Från och med våren 2018 är det gravrättsinnehavaren själv som ansvarar för skötsel av graven på alla våra kyrkogårdar. På Gillberga, Öja, Lista och Västermo kyrkogård kommer gräsytan och eventuell rabatt kring gravarna därför inte längre att klippas.

Anledningen är att sedan Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 ingår inte längre gravskötsel i begravningsavgiften (Begravningslagen 1990:1144). Detta innebär att gravrättsinnehavaren själv är ansvarig för skötsel och vård av graven. I och med att Västra Rekarne församling och Eskilstuna församling bildat pastorat vill vi att det ska vara lika för alla gravrättsinnehavare. Från och med våren 2018 gäller bestämmelsen därför pastoratets samtliga kyrkogårdar. Klippning, trimning och skötsel av de allmäna ytorna på kyrkogårdarna kommer självfallet skötas som vanligt. 

Om du inte vill eller kan sköta skötseln kan du självklart köpa tjänsten av oss! Se våra olika skötselpaket nedan. 

Har du någon fråga? Hör av dig till oss! 

Ring till Gravärenden: 016-40 33 760
Mejla oss: eskilstuna.gravarende@svenskakyrkan.se

Skötselpaket västra Rekarnes kyrkogårdar

Grästrimning (220 kr per år)

 • Trimning av gräsyta närmast gravsten och ev. gravrabatt.
 • Rensning av ogräs på grusgrav.
 • Borttagning av krans, ris och vasblommor.

 

Rabattskötsel (655 kr per år)

 • Grästrimning/rensning av ogräs på grusgrav.
 • Vattning, gödsling, rensning av ogräs och blomputsning.
 • Påfyllnad av jord i gravrabatt samt höstgrävning.

Vattning av gravrabatt (300 kr per år)

 • Vattning av gravrabatt kan beställas separat, eller kombineras med Grästrimning.

Perennaskötsel (860 kr per år)

 • Fleråriga växter av vårlök och perenner.
 • Ett treårsavtal inklusive bevattning.
 • Grästrimning/rensning av ogräs på grusgrav.
 • Gödsling, rensning av ogräs och blomputsning.
 • Påfyllnad av jord i gravrabatt samt höstgrävning.

 

På Västra Rekarne församlings kyrkogårdar är bevattningen manuell. Därför är priset på perennaskötseln högre än på Eskilstuna församlings kyrkogårdar.

Beställning av skötselpaket

Genom att skicka in din beställning godkänner du att du registreras hos Eskilstuna pastorat enligt PUL.