Eskilstuna församling

Prata med oss

Kontakt

Eskilstuna församling Besöksadress: Kyrkans hus, Smörparken, 63220 Eskilstuna Postadress: Box 307, 63104 Eskilstuna Telefon: +46(16)170700 E-post till Eskilstuna församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkor, kapell och kyrkogårdar


Om våra kyrkor 

Ansgarskyrkan

Ansgarskyrkan ligger i området Fröslunda i Eskilstuna. I Ansgarskyrkan kan du gå på mässa, besöka öppna förskolan eller träffas över en lunch. Under kyrkan finns en samlingssal för ungefär 100 personer.

Ansgarskyrkan invigdes 15 december år 1962 och finns i Fröslunda. Ett församlingshem uppfördes år 1996. Vid dopfunten hänger en relief av Lisa Larsson, Gustafsberg. Reliefen ska påminna om Guds skapande.

Fors kyrka

Fors kyrka ligger i centralt i Eskilstuna och är Eskilstuna församlings äldsta kyrka. 
Kyrkan rymmer 450 personer. Fors församlingshem är belägen intill Fors kyrka. Församlingshemmet används av församlingen för olika arrangemang och mötesgrupper samt kan bokas för dop- eller begravningskaffe.

Den engelske munken helige Eskil lät i mitten av 1000-talet uppföra en stenkyrka vid Eskilstunaåns västra strand. Vapenhuset renoverades senast på 1600-talet.
Tornet där kyrkklockorna numera hänger fungerade som försvarstorn och utkikstorn mot inkränktare uppströms i Eskilstunaån. Ett flertal av Lohesläktens medlemmar ligger begravda i Lohekoret längst inne i kyrkan. Predikstolen och altaruppsatsen skänktes omkring år 1655 av Henrik Lohes släktingar, efter dennes död. Huvudfasaden från år 1814 är oförändrad, men färger och förgyllning har förbättrats.

Klosters kyrka 

Klosters kyrka invigdes 9 maj 1929 och är centralt belägen vid Eskilstunaån.
Altartavlan från 1600-talet är ett verk av den flamländske mästaren Martin de Vos och föreställer herdarnas tillbedjan. Kyrkan är 70 meter lång, 20 meter bred och de två tornen når till 62 meters höjd, räknat till den stora kulans överkant. Valven är 22 meter höga, taknocken ligger 31 meter över markplanet. Klosters församlingshem stod klart i april 1971 ritat av arkitekt Harald Thafvelin. Byggnaden har medvetet getts en anspråkslös volym för att inte konkurrera med Klosters kyrka. Församlingshemmet används av församlingen för olika arrangemang och mötesgrupper samt kan bokas för dop- eller begravningskaffe.

S:t Andreas kyrka

S:t Andreas kyrka ligger vid Vasavägen i Eskilstuna. I kyrkan finns 147 små lampor som hänger ner från taket som påminner om en stjärnhimmel. S:t Andreas kyrka invigdes den 11 december 1988 och är ritad av arkitekt Lars-Olof Thorstensson från Lidingö.

S:t Pauli kyrka

S:t Pauli kyrka ligger i området Skiftinge. S:t Pauli kyrka invigdes år 1978 och finns i bostadsområdet Skiftinge. Takkonstruktionen påminner om ett upp och nervänt skepp. Klockstapeln och kyrkklockorna är äldre än kyrkan. De uppfördes i mitten av 1960-talet då församlingen hade ett litet kapell på nuvarande plats.

Tomaskyrkan

Tomaskyrkan är belägen i Stenby, nära stadsdelarna Råbergstorp och Lagersberg. 
Med gudstjänsten och andligheten i centrum och med möjlighet till olika aktiviteter är Tomaskyrkan tänkt som en naturlig samlingsplats för de boende i området.
 
Kyrkorummet rymmer drygt hundratalet gudstjänstdeltagare. Möjlighet finns att vid särskilda tillfällen öppna kyrkorummet för utöka antalet deltagare.

Östra delen av kyrkan innehåller lokaler för musik- och barnverksamhet med café i galleriet. Studierum / konfirmandrum ligger i entréplanet och en våning ned återfinns utrymmen för bastu, biljard mm. Kyrkans västra del rymmer kök, samlingssal och konferensrum samt ett syrum. Tomaskyrkan invigdes 2:a advent 1993.

Om kapellkrematoriet och kapellen

Kapellkrematoriet tar emot bokade besök för visning av lokaler och verksamheten. I kapellkrematoriet finns två kapell, Ljusets och Stillhetens kapell. I kapellen finns inga fast monterade religiösa föremål eller bilder. Kapellet kan användas för ceremonier med annan religiös inriktning och för borgerliga förrättningar.

Ljusets kapell

Ljusets kapell är det största av kapellen med plats för 110 sittande personer. I kapellet förrättas alla jordbegravningar. Ljusets kapell har en speciell utgång som inte går via väntrummet utan leder direkt ut. Begravningsfölje, katafalk (själva ställningen/vagnen med kista) går denna väg till gravplatsen.  

Stillhetens kapell

Stillhetens kapell rymmer 60 sittande personer. I kapellet genomförs endast kremationsbegravningar. Kapellet är utrustat med en digital orgel. Väggen bakom koret domineras av en stor fönsteryta vilket gör att skogen och naturen upplevs som en del av rummet.

kontakta oss

Telefon: 016-403 37 40.

Besöksadress: Åsbyvägen 16, Eskilstuna

Om våra kyrkogårdar

Eskilstuna församling har två kyrkogårdar, Klosterkyrkogården och S:t Eskils kyrkogård. 

Klosterkyrkogården

En stor del av kyrkogården är gravplatsindelad. Återlämnade urngravar återupplåtes på nytt 25 år efter sista gravsättningen. Inga kistgravar återupplåts. Gravsättning i kistor sker i befintliga familjegravar. Det finns även en minneslund och askgravlund på Klosterkyrkogården.

Klosterkyrkogården är belägen där det gamla Johanniterklostret en gång låg. Kyrkogården invigdes år 1834 och ersatte begravningsplatsen vid Fors kyrka. Inom kyrkogården finns cirka 260 kistgravar och 4 300 urngravar.
Församlingarnas första krematorium låg på Klosterkyrkogården och togs i bruk 1934. Krematoriet revs 1970 och fyra år senare invigdes en minneslund på den plats där krematoriet hade legat. I minneslunden har cirka 3000 askor gravsatts.

S:T ESKILS KYRKOGÅRD

S:t Eskils kyrkogård ligger på Tumboåsen cirka 5 km väster om Eskilstuna centrum. Kyrkogården är öppen för alla trosinriktningar och har speciella begravningsplatser  som brukas av muslimer, baháier, kinesiska vänskapsförbundet och gruppen Ahl-Hagh. Den Grekiskt-Ortodoxa församlingen hyr S:t Eskils kapell.

På S:t Eskils kyrkogård finns sedan år 2004 en askgravlund. På S:t Eskils kyrkogård upplåts både kistgravar och urngravar. Återlämnade kistgravar återupplåts om det finns möjlighet att göra fler gravsättningar i dem. Urngravar upplåts i allmänna kvarter efter det att de fått ny gravplatsindelning anpassade efter urngravplatsernas storlek.

S:t Eskils kyrkogård invigdes år 1887. Hela markområdet vid S:t Eskils kyrkogård omfattar totalt 45 ha av dessa är 19 ha gravplatsindelat.