Krematoriets historia

Eskilstunas första krematorium låg på Klosterkyrkogården och togs i bruk 1934. Det var i drift där till 1969 då den nya byggnaden på S:t Eskils kyrkogård stod klar. Det revs 1970 och fyra år senare byggdes det som idag är minneslunden på klosterkyrkogården. 

1990  skedde senaste om- och tillbyggnaden på S:t Eskils kapellkrematorium till utformningen det har idag. 2011 sattes nuvarande kremationsugnen in. Det är en extra bred ugn av märket Mitab som är en svensk kremationsugnstillverkare.