Foto: Alex & Martin

Gravskötsel och service

Har du beställt plantering och vård av graven inför vår och sommar? Om inte hittar du våra olika paket här och kan enkelt göra en beställning.

Beställ gravskötsel

Skötsel och vård av graven ingår inte i begravningsavgiften. Du som gravrättsinnehavare ansvarar för att själv sköta om din gravrätt. Det innebär att du håller gravplatsen i vårdat och värdigt skick med regelbunden klippning av gravrabatt och grusytan i grusgrav hålls fri från ogräs.

Gravrättsinnehavare är den som är antecknad som innehavare i pastoratets gravregister. (Det utgör ett bevis för att man innehar en grav). Det är gravrättsinnehavaren som avgör om andra personer får begravas i samma grav, t ex i en familjegrav. Fler personer kan vara gravrättsinnehavare. 

Eskilstuna pastorat ansvarar för kontrollen av gravvårdssäkerheten, men det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till att gravstenar som inte står säkert åtgärdas. De gravar som efter kontroll visar sig ha brister i säkerheten måste åtgärdas. De gravrättsinnehavare som blir berörda kommer att kontaktas via brev.

Om du inte har möjlighet att ta hand om skötseln av din gravrätt kan du istället beställa tjänsten av Eskilstuna pastorat. Skötsel av gravrätt kan bara beställas av gravrättsinnehavare.

Ladda ner prislistan för 2020

 

Förklaring av olika delar som ingår i gravskötsel

Skötseltyper och kostnad

Grundskötsel

Som gravrättsinnehavare har du en skyldighet, enligt Begravningslagen 7 kap 3§, att hålla gravplatsen i ett vårdat och värdigt skick. Du kan välja att sköta gravplatsen helt själv eller så kan du vända dig till oss och välja ett skötselalternativ som passar just dig. Gravskötseln debiteras mot årlig faktura innehavande år. Under perioden 1 nov - 31 mars utförs tillsyn ungefär 1 gång per månad.

 

Vårstädning, klippning av gräs och rensning av grus på gravplats.

Borttagning av krans, ris och vasblommor.

 

Grundskötsel- Enkel gräsgrav 215:-/år

(urn- eller kistgrav, i sammanhängande gräsyta >3,5 kvm) 

 

Grundskötsel- Enkel grusgrav med ram i gräs 275:-/år

(yta >3,5 kvm)

 

Grundskötsel- Dubbel grav 275:-/år

(kistgrav 3,5-9 kvm)

 

Grundskötsel- Skogen 130:-/år

(särskilda urngravar inom kvarter 055 och 056)

 

Grundskötsel- Askgravplatsen 160:-/år

(förlängd skötsel uppräknas med 1,7 * antal år)

Rabattskötsel (utan plantering)

Vattning, gödsling, rensning och luckring samt påfyllnad av jord i gravrabatt, kantskärning och höstgrävning. Beställs tillsammans med Grundskötsel.

Rabattskötsel- Liten gravrabatt >0,5 kvm 390:-/år

Rabattskötsel- Stor gravrabatt <0,5 kvm 575:-/år

Rabattskötsel (med plantering)

Vattning, gödsling, rensning och luckring samt påfyllnad av jord i gravrabatt,

kantskärning och höstgrävning. Beställs tillsammans med Grundskötsel.

Rabattskötsel- Liten gravrabatt >0,5 kvm 310:-/år

Rabattskötsel- Stor gravrabatt <0,5 kvm 425:-/år

Perennaskötsel

Vattning, rensning, gödsling, påfyllnad av jord i gravrabatt, kantskärning och nedklippning. Pris avser etablerad plantering, år 2 och framåt.

Beställs tillsammans Grundskötsel.

Rabattskötsel- Liten gravrabatt >0,5 kvm 255:-/år

Rabattskötsel- Stor gravrabatt <0,5 kvm 320:-/år

 

Sommarblommor, enhetlig plantering
(Beställning av blommor förutsätter grund- och rabattskötsel)

Lilla paketet 220:-

8 penséer, 5 sommarblommor

 

Mellan paketet 270:-

8 penséer, 8 sommarblommor

 

Stora paketet 400:-

11 penséer, 11 sommarblommor

 

Premium paketet 670:-

11 penséer, 4 stora (ex. pelargon, knölbegonia, Begonia betulia), 8 silverek

Perenner

Plantering Liten gravrabatt (5 perenner+lök) med perennaskötsel år 1. 575:-

Förutsätter Grundskötsel

Plantering Stor gravrabatt (8 perenner+lök) med perennaskötsel år 1. 795:-

Förutsätter Grundskötsel

Höstplantering/Vinterdekoration

Ljungplantering 

Höstljung 2 st (förutsätter grund- och rabattskötsel) 110:-

 

Vinterdekoration

Granrisbukett, liggande  120kr

(kan beställas utan skötsel)

Granristäckning med ädelgran 160kr

(kan beställas utan skötsel)

 

Tvättning av gravöverbyggnad

Tvättningen utförs med högtrycksaggreget utan kemikalier.
(utförs vår och höst)

Tvätt av liten gravvård >0,5 m² 210:-

Tvätt av stor gravvård <0,5-1 m² 315:-

Tvätt av gravram/plattor/staket, enkel gravplats >3,5 m² 210:-

Tvätt av gravram/plattor/staket, dubbel gravplats <3,5 m² 315:-