Frågor och svar om begravning

VEM TAR HAND OM KROPPEN VID ETT DÖDSFALL?
I de flesta fall är det sjukhuset eller servicehuset som tar hand om kroppen. Vid olyckor är det polisen. De ser till att kroppen förs till bårhuset. I det här skedet behöver anhöriga ännu inte fatta beslut om val av kista eller vilka kläder den döda ska ha på sig. 

HUR LÅNG TID HAR ANHÖRIGA PÅ SIG ATT PLANERA BEGRAVNINGEN EFTER DÖDSFALLET INTRÄFFAT?
De anhöriga planerar oftast begravningen tillsammans med en begravningsbyrå, men det går bra att ta en direkt kontakt med kyrkan. Kroppen ska gravsättas eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen.

HUR OCH VAR ANMÄLER MAN ETT DÖDSFALL?
Ett dödsfall anmäls till den lokala skattemyndigheten. De utfärdar gravsättnings- och kremeringsintyg, vilka krävs för en begravning. Från Skatteverket får man också andra handlingar som till exempel registerutdrag (behövs vid bankkontakter), dödsfallsintyg och släktutredning (behövs senare vid bouppteckning). 

HUR BOKAR MAN BEGRAVNING? 
Det vanligaste är att anhöriga till den avlidna hör av sig till en begravningsbyrå. De tar i sin tur kontakt med kyrkan för att ordna det praktiska kring och var och när begravningen ska äga rum. Anhöriga kan även själva ta kontakt med kyrkan för att boka en begravning och sköta nödvändiga myndighetskontakter.

När begravningen är bokad tar den präst som ska hålla begravningen kontaktar med de anhöriga för att planera själva begravningsgudstjänsten.

VILKA UPPGIFTER HAR BEGRAVNINGSBYRÅN?
En begravningsbyrå kan hjälpa till med allt praktiskt runt en begravning, men det sker alltid på uppdrag av de anhöriga. 

VEM BESTÄMMER OM BEGRAVNINGEN?
Det gör de anhöriga, eller dödsboet. Ibland kan det vara svårt att komma överens om praktiska frågor. Samtala gärna med präst eller begravningsentreprenör så tidigt som möjligt, de kan hjälpa till med råd.

VAD KOSTAR EN BEGRAVNING? 
Själva begravningsgudstjänsten med kyrkorum, präst, kyrkomusiker, vaktmästare och eventuella kistbärare är kostnadsfri för medlemmar i Svenska kyrkan.

Dödsboet står för kostnader som bland annat rör kista, svepning, kistdekoration och transporter. Särskilda musikaliska inslag vid en begravningsgudstjänst, som till exempel någon som sjunger eller spelar solo bekostas också av dödsboet liksom en eventuell minnesstund.

Om önskan finns att någon som inte är medlem ändå skall begravas efter Svenska kyrkans ordning i ett kyrkorum tas en extra avgift ut som belastar dödsboet. Detaljerna kring detta bestäms i fall till fall i samråd med kyrkan.

HUR ANORDNAS BEGRAVNINGEN OM MAN INTE ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKAN? 
Alla som bor i Sverige betalar en begravningsavgift som bland annat ger rätt till gravsättning på allmän begravningsplats och tillgång till lokal för begravningsgudstjänsten/ceremonin. Var den avlidne inte medlem i Svenska kyrkan finns möjlighet till en borgerlig begravning, det vill säga en begravningsakt utan religiösa inslag.

Om de anhöriga ändå önskar en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan kan det vara möjligt, men det är alltid viktigt att respektera den dödes önskningar. En minnesgudstjänst kan då vara ett alternativ.