Eskilstuna kommun utvecklar torget framför Klosters kyrka

Torget framför Klosters kyrka kommer få en ny gestaltning. Körsbärsträd och sittbänkar ska ge platsen en ny inramning och skapa en ny värdig entré framför Klosters kyrka.

Torget framför Klosters kyrka kommer få en ny gestaltning. Körsbärsträd och sittbänkar ska ge platsen en ny inramning och skapa en ny värdig entré framför Klosters kyrka.
På torsdag inleder Eskilstuna kommun arbetet med att ge torget framför Klosters kyrkan en delvis ny gestaltning.

— Vi vill skapa en plats som har lite piazza-känsla säger Stina Nilsson, landskapsarkitekt på Stadsbyggnadsförvaltningen som i samråd med Svenska kyrkan tagit fram den nya utformningen.

Den här veckan kommer 6 planteringskärl med japanska körsbärsträd (Prunus Accolade) att placeras ut. Under oktober får torget 18 dekorativa pollare som ska rama in platsen och bidra till en säkrare trafikmiljö. 

Arbetet fortsätter sedan efter nyår. Då anläggs en cirka 200 m² stor ”matta” av tegel, samtidigt som får platsen möbleras med ett antal sittbänkar. 

— Förhoppningen är att Eskilstunaborna ska kunna sitta här i vår och njuta av blommande körsbärsträd, säger Stina Nilsson.