Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Eskilstuna Besöksadress: Eskilstuna pastorat, Kyrkans hus, Smörparken, 63220 Eskilstuna Postadress: Eskilstuna pastorat, Box 307, 63104 Eskilstuna Telefon: +46(16)170700 E-post till Eskilstuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Eskilstuna församling blir pastorat

Januari 2018 bildar Eskilstuna och Västra Rekarne församlingar Eskilstuna pastorat. Söndag 12 november nomineras kandidater till församlingsråden. Läs mer här!

2018 läggs Eskilstuna och Västra Rekarne församlingar samman och bildar Eskilstuna pastorat.

Nomineringsmöten 12 november

Vill du vara med och forma din kyrka?

Söndag 12 november kl 12 i Klosters kyrka (efter högmässan som börjar kl 11), har vi nomineringsmöte för kandidater till församlingsrådet för Eskilstuna församling. 

Samma dag har vi nomineringsmöte för kandidater till församlingsrådet i Västra Rekarne församling i Lista Sockengård, direkt efter mässan i Lista kyrka som börjar kl 16. 

Vill du engagera dig, eller känner du någon som kanske vill?

Vad är ett pastorat?

Ett pastorat innebär att två eller flera församlingar samverkar genom att bland annat ha en gemensam kyrkoherde, kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Församlingarna inom pastoratet styrs alltså tillsammans. I ett pastorat är varje församling självständig och har sina egna gudstjänster, verksamheter, grupper och arrangemang. Och i vissa delar gör vi saker tillsammans.

Vad är ett kyrkoråd? 

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, och ett förberedande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. De har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation samt för förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Vad är ett kyrkofullmäktige?

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i ett pastorat. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år i kyrkovalet. 

Kyrkofullmäktige beslutar i frågor av större vikt och i principiella ärenden för hela pastoratet. Det gäller exempelvis godkännande av församlingsinstruktionen, mål och riktlinjer för pastoratet, budget och kyrko- och begravningsavgift.

Kyrkofullmäktige utser även de olika styrelserna som finns inom pastoratet genom att välja ledamöter i kyrkoråd och församlingsråd. Fullmäktige väljer även revisorer och valnämnd.

Kyrkofullmäktiges uppgifter regleras i Kyrkoordningen kap 3.

Varför bildar Västra Rekarne och Eskilstuna församling pastorat?

Flera församlingar inom Svenska kyrkan läggs samman i pastorat. Skälet är för många att ekonomin inte räcker till. Underhållet av kyrkorna, allas vårt kulturarv, är kostsam. Genom att gå samman kan nu Västra Rekarne, tillsammans med Eskilstuna, bättre vårda kyrkorna och fördjupa församlingslivet. Församlingen kommer också få bättre resurser inom bl. a fastighetsunderhåll, ekonomi och marknadsföring.

Vem blir kyrkoherde för Eskilstuna pastorat? 

Johan Hedlund kommer att bli kyrkoherde för pastoratet. Idag är han tf kyrkoherde för Västra Rekarne församling och kyrkoherde för Eskilstuna församling. 

Vad händer nu?

Just nu pågår ett intensivt arbete för att få dessa två församlingar att fungera tillsammans, allt från hur vi löser praktiska saker till hur vi kan dela församlingslivet. Det kräver förberedelser att både få ut information till de ca 37 000 medlemmar som är berörda av sammanläggningen, och att få ihop 130 anställda med allt från strukturer till gemensamt förhållningssätt. Alla dessa frågor kommer vi arbeta med fram till den 1 januari. 

Hur ser organisationen ut för pastoratet? 

Vi vet inte exakt hur pastoratet organiseras i detalj för all verksamhet, det är dessa frågor vi arbetar med just nu. Det vi vet är att församlingarna samverkar genom att bland annat ha en gemensam kyrkoherde, kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Församlingarna kommer även att få gemensamma resurser i frågor som berör ekonomi, fastighetsunderhåll och marknadsföring. 

Vilken av församlingarna tillhör jag?

Om du inte vet vilken församling du tillhör kan du klicka på den här länken: Sök min församling där skriver du in din adress och får på så sätt reda på vilken församling du tillhör.

Kan jag boka dop/vigsel/begravning i en av Västra Rekarnes kyrkor fast jag tillhör Eskilstuna församling och tvärtom?

Ja! Det spelar ingen roll vilken av församlingarna du tillhör. Pastoratets alla kyrkliga lokaler kan användas av medlemmar från båda församlingarna.

Hur styrs församlingarna innan pastoratsindelningen är klar? 

Indelningsdelegerade och Indelningsstyrelsen är gemensamma tillfälliga beslutsorgan för båda församlingarna som ska ingå i Eskilstuna pastorat. 

Indelningsdelegerade beslutar om budget, mål, reglementen och andra övergripande frågor, dvs sådana frågor som normalt ligger på kyrkofullmäktige.

Indelningsstyrelsen beslutar om sådant som organisation, kyrkoherde och personal, dvs sådana frågor som normalt hanteras av kyrkorådet. 

Dessa fattar endast beslut som gäller från att det nya pastoratet träder i kraft 1 januari 2018. 

Nuvarande Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd fortsätter att fatta beslut som krävs för de respektive församlingarnas arbete, fram till att Eskilstuna pastorat träder i kraft. 

Vill du ha svar på en fråga? 
Vi vill gärna veta vilka frågor du tycker det är viktigt att få svar på. Eftersom allt fortfarande inte är bestämt inför det nya pastoratet så har vi kanske ännu inte ett svar att ge på alla frågor. Vi vill ändå gärna veta vilka frågor du tycker det är viktigt att få svar på  - så att vi kan lämna relevant information till dig. Mejla din fråga till johan.hedlund@svenskakyrkan.se