Våra samarbetspartners: Eskilstuna stadsmission

Vi har ett nära samarbete med Eskilstuna stadsmission och bidrar varje år till deras verksamhet för människor i utsatta livssituationer.

Eskilstuna Stadsmission

Eskilstuna pastorat stödjer Eskilstuna Stadsmission (f.d Föreningen Härbärget) genom att vara medlem och huvudman i föreningen och med ett ekonomiskt stöd. Eskilstuna Stadsmission är en allmännyttig och ideell förening, med ändamål att utifrån diakonal och kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka, samt verka för barn och ungdomars vård, utbildning och fostran. Läs mer om Eskilstuna Stadsmission här.

Kontakt

Eskilstuna Stadsmission: 016-40 33 770

Tomas Lindroos, Direktor
016-40 33 775, tomas.lindroos@eskilstunastadsmission.se

Christina Axelsson, Personligt ombud
016-40 33 777, christina.axelsson@eskilstunastadsmission.se

Carolina Bäck, ansvarig för det sociala arbetet
016-40 33 686, carolina.back@eskilstunastadsmission.se