Våra samarbetspartners: Eskilstuna stadsmission

Vi har ett nära samarbete med Eskilstuna stadsmission och bidrar varje år till deras verksamhet för människor i utsatta livssituationer.

Eskilstuna Stadsmission

Som huvudman för Eskilstuna Stadsmission stödjer Eskilstuna pastorat med ett ekonomiskt stöd. Eskilstuna Stadsmission är en allmännyttig och ideell förening, med ändamål att utifrån diakonal och kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka, samt verka för barn och ungdomars vård, utbildning och fostran. Läs mer om Eskilstuna Stadsmission här.

Kontakt

Eskilstuna Stadsmission: 016-40 33 770

Tomas Lindroos, Direktor
016-40 33 775, tomas.lindroos@eskilstunastadsmission.se