Bra att veta för begravningsentreprenörer och krematorier

Lagar, regler och miljöpåverkan som vi arbetar efter och styrs av

Vi kremerar kistor upp till 300 kg tunga, 98 cm breda, 215 cm långa och 75 cm höga.

Lagar och regler som krematoriet arbetar kring:

  • Kremering regleras genom Begravningslagen.
  • Kremering får ske endast i krematorium.
  • Kremering ska vara ett alternativ till jordbegravning.

Hur vi arbetar kring Miljöpåverkan

  • Krematorieverksamhet är tillståndspliktig.
  • Miljöbalken är tillämplig på krematorier.
  • Prövas av miljöprövningsdelegation.