Höstlöv på kyrkogård
Foto: Ulf Tjärnström

Allhelgonahelgen i Eskilstuna pastorat

I år kommer allhelgonahelgen se lite annorlunda ut i våra kyrkor på grund av rådande omständigheter med Covid-19. Här kan du se vad som händer i din församling.

Västra Rekarne församling

Fredag 30 oktober

10:00-16:00 Öppen kyrka i alla kyrkor, kaffeservering

Lördag 31 oktober Alla helgons dag

10:00-16:00 Öppen kyrka i alla kyrkor, kaffeservering

16:00 Minnesgudstjänst med ljuständning, Öja kyrka.

18:00 Minnesgudstjänst med ljuständning, Gillberga kyrka. 

Söndag 1 november Alla själars dag

16:00 Mässa, Lista kyrka

 

S:t Johannes församling

Istället för den traditionella minnesgudstjänsten där vi tillsammans minns de som avlidit så blir det i år fyra tillfällen då vi särskilt ber för de som avlidit.

Lördag 31 oktober Alla helgons dag

11.00 Högmässa, Klosters kyrka

13:00
Till dig som mist någon 1 november 2019–31 januari 2020.

14:00
Till dig som mist någon 1 februari 2020–30 april 2020.

15:00
Till dig som mist någon 1 maj 2020–30 augusti 2020.

16:00
Till dig som mist någon 1 september 2020–31 oktober 2020.

Andakt och musik vid varje tillfälle.


Du kan tända ljus och i stillhet sitta ner en stund.
En möjlighet att minnas dem vi saknar.

Söndag 1 november Alla själars dag


S:t Pauli kyrka 10:00
Högmässa med förbön för alla avlidna under året.

Klosters kyrka 11:00
Högmässa med förbön för alla avlidna under året.

Klosters kyrka 14:00
Högmässa på finska med förbön för alla avlidna under året.

Klosters kyrka 18:00
Sinnesromässa

Klosters kyrka är öppen för enskild andakt, ljuständning
och möjlighet för samtal 12:30-16:30

 

Tunafors församling

Söndag 1 november Alla själars dag

Istället för den traditionella minnesgudstjänsten där vi tillsammans minns de som avlidit så kommer vi i år att hålla Fors kyrka öppen kl. 13.00 – 18.00.
Du kan tända ljus och i stillhet sitta ner en stund. En möjlighet att minnas dem vi saknar.
Varje hel timme fram till kl 17:00, är det en stunds musik/sång.
Präst och diakon finns på plats i kyrkan.

09:30 Gudstjänst, S:t Andreas kyrka

11:00 Gudstjänst, Fors kyrka

13:00-18:00 Fors kyrka öppen för ljuständning och bön

 

S:t Ansgars församling

Istället för den traditionella minnesgudstjänsten där vi tillsammans minns de som avlidit kommer vi i år hålla Ljusets kapell öppet för drop in-minnesstund med några fasta musikandakter.
Tillsammans tänder vi ljus för den som avlidit under året och det bereds möjlighet att sitta ner en stund för att minnas och be.
På plats finns personal och kyrkomusiker från S:t Ansgars församling som spelar meditativ musik.


Fredag 30 oktober

Musikandakter kl. 17.00 och 18.00, S:t Eskils kyrkogård i Ljusets kapell.

Lördagen den 31 oktober Alla helgons dag

Musikandakter kl. 14.00, 15.30 och 17.00, S:t Eskils kyrkogård i Ljusets kapell.

Söndag 1 november Alla själars dag

11:00 Högmässa, Ansgarskyrkan

18:00 Minnesgudstjänst, Ansgarskyrkan