Foto: Magnus Aronson/Ikon

Pastoratets digitala andakter

Om du har en smart telefon, surfplatta eller dator, så kan kyrkan komma hem till dig, med präst och allt. För på internet finns både andakter och gudstjänster. Här hittar du andakter som har spelats in i pastoratets kyrkor.