Personal

Här finns kontaktuppgifter till alla anställda i Enskede-Årsta församling. Direktnumren går till personalens mobiltelefoner.

Präster

Diakoner

Musiker

 • Staffan Bråsjö
  Musiker. Ledare för Enskede-Årsta gosskör, diskant- och ungdomskören. Medverkar vid förrättningar och konserter.  Staffan har sin arbetsplats i Enskede kyrka.
  Direktnr: 08-556 133 34 
  Mejl: Staffan Bråsjö
 • Lars-Gunnar Sommarbäck
  Musiker. Övergripande ansvar för musikverksamheten. Medverkar vid konserter, gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. Leder Årsta kammarkör och Cantatekören. Har sin arbetsplats i Årsta församlingshus.
  Direktnr: 08-556 133 54
  Mejl: Lars-Gunnar Sommarbäck 
 • Camilla Stenman
  Musiker. Leder Overjoyed Gospel. Har sin arbetsplats i Enskede kyrka.
  Direktnr: 08-556 133 69
  Mejl: Camilla Stenman 
 • Eva Tengelin
  Musiker. Leder kören Las Mamas. Har sin arbetsplats i Årsta församlingshus.
  Direktnr: 08-556 133 35
  Mejl: Eva Tengelin 
 • Bo Wannefors
  Musiker. Ledare för Enskede-Årsta gosskör, diskant- och ungdomskören. Har sin arbetsplats i Enskede kyrka.
  Direktnr: 08-556 133 53
  Mejl: Bo Wannefors
 • Eva Westerberg
  Sångpedagog. Leder Enskede Damkör. Har sin arbetsplats i Enskede kyrka.
  Mobilnr: 070-497 37 42
  Mejl: Eva Westerberg
 • David Åberg
  Musiker. Leder Enskede kammarkör och gosskör. Har sin arbetsplats i Enskede kyrka.
  Direktnr: 08-556 133 38
  Mejl: David Åberg 

Pedagoger

 • Pia Ericsson
  Förskollärare. Arbetar med förskolebarn i Öppen förskola. Har sin arbetsplats i Kyrkvillan.
  Direktnr: 08-556 133 48
  Mejl: Pia Ericsson  
 • Anders Ringqvist
  Pedagog. Arbetar med konfirmander och ungdomar. Har sin arbetsplats i Årsta församlingshus.
  Direktnr: 08-556 133 37
  Mejl: Anders Ringqvist
 • Sinikka Svahn
  Förskollärare. Arbetar med yngre förskolebarn i Öppen förskola. Har sin arbetsplats i Kyrkvillan.
  Direktnr: 08-556 133 68
  Mejl: Sinikka Svahn  

Administration och service