Meny

Personal

Här finns kontaktuppgifter till alla anställda i Enskede-Årsta församling. Direktnumren går till personalens mobiltelefoner.

Präster

 • Helena Ekhem
  Verksamhetschef Årsta. Helena har arbetat i församlingen sedan 2018 och har sin arbetsplats i Årsta församlingshus.
  Direktnr: 08-556 133 55
  Mejl: Helena Ekhem 
 • Åsa Bertilsson
  Verksamhetschef Enskede. Leder gudstjänster, dop, konfirmation, vigsel och begravning. Prästvigd 1996. Åsa har sin arbetsplats i Enskede kyrka.
  Direktnr: 08-556 133 70
  Mejl: Åsa Bertilsson
 • Karolina Brattgård Thoäng
  Karolina Brattgård Thoäng är ungdoms- och konfirmandpräst och har sin arbetsplats i Årsta.
  Direktnr: 08-556 133 46
  Mejl: Karolina Brattgård Thoäng
 • Eric Dominicus
  Leder och ansvarar för meditationen i Årsta kyrka på måndagkvällar. Är steg 1-terapeut och arbetar på psykoterapimottagningen. Leder även kyrkliga handlingar. Prästvigd år 2000.
  Direktnr: 08-556 133 47 
  Mejl: Eric Dominicus
 • Henrik Fergin
  Leder gudstjänster, dop, konfirmation, vigsel och begravning. Ansvarar för församlingens årliga temaresor utomlands. Arbetar med julkrubborna i Årsta, håller föredrag, leder bibelgrupper samt medverkar i "Gå i frid". Henrik har sin arbetsplats i Årsta församlingshus och prästvigdes 1980.
  Direktnr: 08-556 133 32
  Mejl: Henrik Fergin 
 • Stefan Gaspar
  Leder gudstjänster samt dop, vigsel och begravning. Stefan har sin arbetsplats i Årsta församlingshus och prästvigdes 1998.
  Direktnr: 08-556 133 44
  Mejl: Stefan Gaspar 
 • Ida Hedberg
  Ida är präst på sjukhuskyrkan på Dalens sjukhus. Hon prästvigdes 2008.
  Direktnr: 08-556 133 63
  Mejl: Ida Hedberg
 • Marie Rehnstam
  Församlingens nya kyrkoherde sedan 23/3-2020. Har sin arbetsplats i Årsta församlingshus.
  Direktnr: 08-556 133 60
  Mejl: Marie Rehnstam
 • Anna Elina Rönnbäck
  Leder gudstjänster, dop, vigsel och begravning. Anna Elina har sin arbetsplats i Enskede kyrka. 
  Direktnr: 08-556 133 57
  Mejl: Anna Elina Rönnbäck

Diakoner

 • Marie Henningsson
  Marie diakonvigdes 2019 och arbetar främst med att möta ungdomar och konfirmander samt medverkar i gudstjänster. Marie har sin arbetsplats i Årsta församlingshus.
  Direktnr: 08-556 133 45
  Mejl: Marie Henningsson
 • Åsa Jansdotter
  Åsa diakonvigdes 2011 och har arbetat i församlingen sedan 2014. Hon arbetar främst med att möta personer i behov av stödsamtal och själavård, och har sin arbetsplats i Årsta församlingshus. 
  Direktnr: 08-556 133 71
  Mejl: Åsa Jansdotter 
 • Pia Johansson Vestin
  Arbetar främst med samtal och grupper för yngre och äldre vuxna. Medverkar i gudstjänster. Ansvarar för församlingsresor inom Sverige, är samordnare för Veteranringen. Arbetsplats i Årsta. Pia diakonvigdes 1991.
  Direktnr: 08-556 133 56
  Mejl: Pia Johansson 
 • Anette Torrbacka
  Arbetar med att möta personer i behov av stödsamtal/ själavård och har sin arbetsplats i Årsta församlingshus. Anette diakonvigdes 2013.
  Direktnr: 08-556 133 42
  Mejl: Anette Torrbacka
 • Catarina Österman
  Arbetar främst med samtal och stöd för vuxna, enskilt och i grupp. Catarina har sin arbetsplats i Kyrkvillan.
  Direktnr: 08-556 133 43
  Mejl: Catarina Österman 

Psykoterapi

 • Eva Bergklo
  Leg psykoterapeut, leg. specialist sjuksköterska, familjeterapeut och samordnare. Anträffbar på tel onsdagar kl 14-15. Arbetsplats i Årsta församlingshus.
  Direktnr: 08-556 133 41
  Mejl: Eva Bergklo 

Musiker

 • Staffan Bråsjö
  Ledare för Enskede-Årsta gosskör, diskant- och ungdomskören. Medverkar vid förrättningar och konserter.  Staffan har sin arbetsplats i Enskede kyrka. Utexaminerades 2015 som improvisationsmusiker vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs Universitet, och arbetar i församlingen sedan hösten 2017. Föräldraledig höstterminen 2020.
  Direktnr: 08-556 133 34 
  Mejl: Staffan Bråsjö
 • Britta Lovén
  Kyrkomusiker, medverkar vid konserter, gudstjänster, dop och vigslar. Körledare för barnkörerna både i Enskede och i Årsta. Arbetat i församlingen sedan 2016. Britta har sin arbetsplats i Enskede kyrka.
  Direktnr: 08-556 133 66
  Mejl: Britta Lovén
 • Lars-Gunnar Sommarbäck
  Övergripande ansvar för musikverksamheten. Medverkar vid konserter, gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. Leder Årsta kammarkör och Cantatekören. Arbetsplats i Årsta församlingshus. Lars-Gunnar utexaminerades från Musikhögskolan 1979 och har arbetat i församlingen sedan 1990.
  Direktnr: 08-556 133 54
  Mejl: Lars-Gunnar Sommarbäck 
 • Camilla Stenman
  Körledare Overjoyed Gospel. Spelar också trumpet i gudstjänster. Camilla är främst stationerad i Enskede. Utexaminerades från Musikhögskolan i Stockholm 1996 och har arbetat i församlingen sedan 2008.
  Direktnr: 08-556 133 69
  Mejl: Camilla Stenman 
 • Eva Tengelin
  Leder kör och medverkar vid gudstjänster, dop, konfirmation, vigsel och begravning. Skriver musik samt ansvarar för julkrubborna på Årsta Torg och i Årsta kyrka. Eva utexaminerades från Musikhögskolan som musiklärare år 1998 och som kantor från Ersta-Sköndals högskola 2004.
  Direktnr: 08-556 133 35
  Mejl: Eva Tengelin 
 • Bo Wannefors
  Vikarierande musiker fr.o.m. 15 juni 2020. Ledare för Enskede-Årsta gosskör, diskant- och ungdomskören.
  Direktnr: 08-556 133 53
  Mejl: Bo Wannefors
 • Eva Westerberg
  Sångpedagog. Leder Enskede Damkör som är ett samarbete mellan studieförbundet SENSUS och Enskede-Årsta församling. Eva utexaminerades från Stockholms Musikpedagogiska Institut som Sångpedagog år 2003.
  Mobilnr: 070-497 37 42
  Mejl: Eva Westerberg
 • David Åberg
  Leder Enskede kammarkör och gosskör. Medverkar vid dop, begravningar och gudstjänster. David har sin arbetsplats i Enskede kyrka. Utexaminerades från Musikhögskolan 2008 och har arbetat i församlingen sedan dess.
  Direktnr: 08-556 133 38
  Mejl: David Åberg 

Pedagoger

 • Sinikka Svahn
  Förskollärare. Arbetar mest med yngre förskolebarn, bland annat öppen förskola, julkrubbevisningar, påsksamlingar och mässor med stora och små. Hon har sin arbetsplats i Kyrkvillan och har arbetat i församlingen sedan 1995.
  Direktnr: 08-556 133 68
  Mejl: Sinikka Svahn  
 • Pia Ericsson
  Förskollärare. Arbetar främst med förskolebarn, bland annat öppen förskola, jul- och påskvisningar. Arbetsplats i Kyrkvillan. Pia har arbetat i församlingen sedan 2005.
  Direktnr: 08-556 133 48
  Mejl: Pia Ericsson  

Administration och service

 • Jonas Branner
  Kyrkvaktmästare. Arbetar deltid vid gudstjänster och förrättningar. Arbetsplats i Årsta församlingshus.
  Direktnr: 08-556 133 36
  Mejl: Jonas Branner 
 • Elinor Edvall
  Kommunikatör. Har sin arbetsplats i Årsta församlingshus och har arbetat i församlingen sedan hösten 2017. Informerar och ansvarar för församlingens verksamhet via annonsering, film, texter, affischer, webb och sociala medier.
  Direktnummer: 08-556 133 77
  Mejl: Elinor Edvall
 • Lena Gustavsson
  Kanslichef. Lena har huvudansvar för församlingens kanslienhet. Hon började arbeta i församlingen 2014 och har sin arbetplats i Årsta.
  Direktnr: 08-556 133 51
  Mejl: Lena Gustavsson 
 • Birgitta Heselius
  Kyrkvaktmästare. Arbetar från 2015 deltid med bland annat gudstjänster och förrättningar främst i Enskede kyrka.
  Direktnr: 08-556 133 75
  Mejl: Birgitta Heselius 
 • Katarina Hindersson
  Personalhandläggare, löneförrättare, reception. Katarina har sin arbetsplats i Årsta församlingshus och har arbetat i församlingen sedan 2015.
  Direktnr: 08-556 133 72
  Mejl: Katarina Hindersson
 • Peter Johnsson
  Kyrkvaktmästare. Arbetar med kontorsservice, reparation, posthantering, fastighetsservice med mera. Arbetar även vid gudstjänster och förrättningar. Arbetsplats i Enskede kyrka. Peter har arbetat i församlingen sedan 2013.
  Direktnr: 08-556 133 58
  Mejl: Peter Johnsson 
 • Per Josephsson
  Kyrkvaktmästare. Arbetar med kontorsservice, reparation, posthantering, fastighetsservice med mera. Arbetar även vid gudstjänster och förrättningar. Arbetsplats i Årsta församlingshus. Per har arbetat i församlingen sedan 2013.
  Direktnr: 08-556 133 59
  Mejl: Per Josephsson 
 • Werner Kumbernuß
  IT-samordnare i Enskede kontrakt som består av församlingarna Enskede-Årsta, Farsta, Skarpnäck och Vantör.
  Direktnr: 08-683 63 25
  Mejl: Werner Kumbernuss 
 • Rosana Labandera
  Husmor. Rosana är verksam både i Årsta och Enskede.
  Direktnr: 08-556 133 73
  Mejl: Rosana Labandera
 • Hazel Lindkvist
  Kommunikatör. Hazel har sin arbetsplats i Årsta församlingshus. Huvudansvar för församlingens informationsverksamhet, presskontakter, annonsering och webb. Har arbetat i församlingen sedan 2012. Jobbar deltid och nås enklast via mejl.
  Direktnr: 08-556 133 33
  Mejl: Hazel Lindkvist 
 • Kristina Lindskog
  Administratör. Kristina har sin arbetsplats i Årsta församlingshus och har arbetat i församlingen sedan 2014.
  Direktnr: 08-556 133 62
  Mejl: Kristina Lindskog 
 • Peter Nyman
  Kamrer. Ansvar för ekonomisk förvaltning, redovisning, finansiella frågor.
  Direktnr: 08-556 133 52
  Mejl: Peter Nyman 
 • Lena Thomsen
  Kyrkoskrivare. Kyrkobokföring - bokning av dop, vigsel och begravning samt medlemsfrågor. Lena har sin arbetsplats i Årsta församlingshus och har arbetat i församlingen sedan 2010.
  Direktnr: 08-556 133 40
  Mejl: Lena Thomsen