Personal

Här finns kontaktuppgifter till alla anställda i Enskede-Årsta församling. Direktnumren går till personalens mobiltelefoner.

Präster

Diakoner

 • Marie Henningsson
  Diakon. Arbetar med att möta ungdomar och konfirmander och har sin arbetsplats i Årsta församlingshus.
  Direktnr: 08-556 133 45
  Mejl: Marie Henningsson
 • Åsa Jansdotter
  Diakon. Arbetar med stödsamtal och själavård. Har sin arbetsplats i Årsta församlingshus. 
  Direktnr: 08-556 133 71
  Mejl: Åsa Jansdotter 
 • Pia Johansson Vestin
  Diakon. Arbetar med stödsamtal och själavård. Har sin arbetsplats i Årsta församlingshus.
  Direktnr: 08-556 133 56
  Mejl: Pia Johansson 
 • Anette Torrbacka
  Diakon. Arbetar stödsamtal och själavård. Har sin arbetsplats i Årsta församlingshus.
  Direktnr: 08-556 133 42
  Mejl: Anette Torrbacka
 • Catarina Österman
  Diakon. Arbetar med stödsamtal och själavård. Har sin arbetsplats i Kyrkvillan.
  Direktnr: 08-556 133 43
  Mejl: Catarina Österman 

Musiker

 • Staffan Bråsjö
  Musiker. Ledare för Enskede-Årsta gosskör, diskant- och ungdomskören. Medverkar vid förrättningar och konserter.  Staffan har sin arbetsplats i Enskede kyrka.
  Direktnr: 08-556 133 34 
  Mejl: Staffan Bråsjö
 • Anna Rosén
  Musiker. Vikariererande körledare. 
  Direktnr: 08-556 133 66
  Mejl: Anna Rosén
 • Lars-Gunnar Sommarbäck
  Musiker. Leder Övergripande ansvar för musikverksamheten. Medverkar vid konserter, gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. Leder Årsta kammarkör och Cantatekören. Har sin arbetsplats i Årsta församlingshus.
  Direktnr: 08-556 133 54
  Mejl: Lars-Gunnar Sommarbäck 
 • Camilla Stenman
  Musiker. Leder Overjoyed Gospel. Har sin arbetsplats i Enskede kyrka.
  Direktnr: 08-556 133 69
  Mejl: Camilla Stenman 
 • Eva Tengelin
  Musiker. Leder kören Las Mamas. Har sin arbetsplats i Årsta församlingshus.
  Direktnr: 08-556 133 35
  Mejl: Eva Tengelin 
 • Bo Wannefors
  Musiker. Ledare för Enskede-Årsta gosskör, diskant- och ungdomskören. Har sin arbetsplats i Enskede kyrka.
  Direktnr: 08-556 133 53
  Mejl: Bo Wannefors
 • Eva Westerberg
  Sångpedagog. Leder Enskede Damkör. Har sin arbetsplats i Enskede kyrka.
  Mobilnr: 070-497 37 42
  Mejl: Eva Westerberg
 • David Åberg
  Musiker. Leder Enskede kammarkör och gosskör. Har sin arbetsplats i Enskede kyrka.
  Direktnr: 08-556 133 38
  Mejl: David Åberg 

Pedagoger

 • Pia Ericsson
  Förskollärare. Arbetar med förskolebarn i Öppen förskola. Har sin arbetsplats i Kyrkvillan.
  Direktnr: 08-556 133 48
  Mejl: Pia Ericsson  
 • Anders Ringqvist
  Pedagog. Arbetar med konfirmander och ungdomar. Har sin arbetsplats i Årsta församlingshem.
  Direktnr: 08-556 133 37
  Mejl: Anders Ringqvist
 • Sinikka Svahn
  Förskollärare. Arbetar med yngre förskolebarn i Öppen förskola. Har sin arbetsplats i Kyrkvillan.
  Direktnr: 08-556 133 68
  Mejl: Sinikka Svahn  

Administration och service