Foto: Magnus Aronson

Konfirmeras som vuxen

Det är aldrig för sent att konfirmeras. Man kan delta i en studiegrupp kring kristen tro eller träffa en präst enskilt.

Innehållet i en kunskapsfördjupning kan se ut såhär:

  • Bibelns skapelsemyter och gudsbilder
  • Jesu liv - de fyra evangelierna
  • Helig ande, treenigheten och Bibelns böcker
  • Dop, nattvard, bön
  • När det onda drabbar oss - genom död till nytt liv

Om du är intresserad av att fördjupa dina kunskaper om kristen tro, med möjlighet till konfirmation, kontakta präst Stefan Gaspar, 08-556 133 44