Foto: Magnus Aronson

Gymnasiekonfirmation

För dig som är 16-19 år och vill konfirmera dig eller har funderingar kring tro, andlighet och livsfrågor.

Sofia församling och Fryshuskyrkan erbjuder gymnasiekonfirmation för dig som missade konfirmationen i höstadiet. Kanske söker du efter en möjlighet att ta dig själv, andra och livsfrågor på allvar. Fryshuskyrkan i Fryshuset erbjuder en andra chans.

Årets konfirmandgrupper är i full gång och består av en danskonfagrupp med resa till London och en pilgrimskonfagrupp med resa till Santiago de Compostela, Spanien.

För mer information om kommande konfirmationsalternativ kontakta:
Tommie Sewón, verksamhetsansvarig på Fryshuskyrkan och pedagog/musiker i Sofia församling. Tel: 073-950 24 81, tommie.sewon@fryshuset.se 

www.fryshuskyrkan.fryshuset.se

www.facebook.com/fryshuskyrkan