Foto: Pixabay

Vesper och Completorium

Tideböner

Tidebönerna eller tidegärden är böner vid bestämda tider under dygnet med texter ur Bibeln. Traditionen är odlad i klosterlivet men redan judarna på Jesus tid bad i denna form.

I Årsta kyrka följer vi tidegärden och bönerna sjungs och du är välkommen att vara med. Den som vill kan läsa bönerna istället för att sjunga dem. 

Vesper

Vesper är latin för afton/kväll. Sjungen tidegärdsbön/aftonbön vid solens nedgång.
Dag: Tisdag och torsdag kl 18.00

Completorium

Completorium betyder fullbordan/avslutning på latin. Det är en sjungen sen tidegärdsbön/aftonbön innan nattens vila. Leds av musiker från församlingen.
Dag: Första torsdagen i varje månad kl 21.00

För mer information kontakta Lars-Gunnar Sommarbäck, 08-556 133 54