Foto: Elinor Edvall

Vanliga frågor om begravning i coronatider

Vi känner starkt med er som har förlorat en anhörig. Här har vi samlat vanliga frågor om att hålla begravning i coronatider.

Vad är det första man behöver göra om man förlorat en anhörig?

Kontakta en begravningsbyrå.

Hur många får delta vid begravningen?

Församlingen följer regeringens begränsning av 50 personer för begravningar. Både barn och vuxna räknas. Dessa siffror gäller exklusive kyrkans personal.

Jag har hört att en del begravningar spelas in så att man kan närvara digitalt. Hur gör jag då?

Vår personal i församlingen kan tyvärr inte hjälpa till med detta. Prata med begravningsbyrån om ni vill livesända en begravning. En del anlitar företag som hjälper till med inspelningar, ibland är det anhöriga som spelar in. Vi har trådlöst nätverk i våra kyrkor där det går bra att logga in sig som gäst. Prata med vaktmästaren om ni behöver hjälp med detta.

Kan man ha en begravning för en person som avlidit i covid19?

Ja, det går bra.

Finns det risk att en avliden i en kista smittar?

Nej, det finns ingen risk då omhändertagandet av smittad från både vården och begravningsbyrån sker efter strikta regler.

Måste kremering ske före begravningen?

Nej. Om begravningen äger rum inom 30 dagar kan man fortfarande ha begravningsceremonin med kista.  Vi rekommenderar att anhöriga tar kontakt med en begravningsbyrå snarast möjligt.

Är det möjligt att skjuta upp begravningen så att alla som önskar att ta ett personligt farväl kan närvara?

Ja, det är möjligt. Kremeringen sker då innan begravningen äger rum och det innebär att det är en urna vid avskedet istället för en kista.

Enligt begravningslagen måste gravsättningen ske senast 1 år efter kremationsdatum. Det möjliggör att man kan skjuta upp begravningen en längre tid.

Om jag närvarar vid en begravning vad ska jag tänka på?

Vi är väl medvetna om att en begravning ofta är en stund då vi är i behov av tröst och närhet. Tyvärr behöver vi trots detta be er följa våra rekommendationer i denna unika situation som vi är i nu:

  • God handhygien
  • Sitt glest i bänkarna
  • Undvik fysisk kontakt
  • Vid minsta tecken på symtom - stanna hemma

Hur skickar jag en blomma eller gåva till begravningen om jag inte själv kan delta?

www.familjesidan.se eller minnesrummet.se kan du söka efter en avliden och skicka en blomma eller ge en minnesgåva till begravningen.

Har du fler frågor?

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig:

Mejl till församlingen: enskede-arsta@svenskakyrkan.se
Kontaktuppgifter till kyrkoherde Marie Rehnstam:
08-556 133 60 eller marie.rehnstam@svenskakyrkan.se