Foto: Elinor Edvall

Till kyrkan får du komma med din sorg

Du kan få stödjande samtal med en präst eller diakon. Det kan också vara trösterikt att delta i kyrkans ritualer eller i en sorgegrupp.

Sorg är alltid svårt, men i tider av corona är det mycket som gör sorgen extra svår. Kanske har du inte kunnat sitta vid en anhörigs sjuksäng, trösta eller hålla i handen. Kanske har du inte kunnat ta ett sista farväl vid en begravning, på grund av rådande karantän. Och kanske har du själv inte kunnat ta emot tröst, för att du och dina vänner eller anhöriga inte kan träffas.

Trots allt det svåra, så är du välkommen till kyrkan, på ett eller annat sätt.  

Jourhavande präst lyssnar när du behöver det. Ibland är det som svårast när det är som mörkast. Utanför kontorstid finns jourhavande präst där för dig som behöver prata med någon som lyssnar. 

Vid tacksägelsen tänds ljus för dem som har avlidit
Efter begravning och jordsättning kan kyrkan bjuda in dig till tacksägelse. Då tänds det, under en vanlig gudstjänst, ljus för den döda och namnet läses upp. Vi tackar Gud för dem som har lämnat oss och ber för dem som är kvar. Klockorna ringer – en gammal symbol för hur någons död präglar hela samhället runt omkring.