Lappar med ord i en hand
Foto: Gustaf Hellsing

Tankar om tro

– en samtalsgrupp om kristen tro

Detta är en samtalsgrupp för dig som vill fördjupa din kristna tro och dela den med andra. Gruppen väljer tillsammans olika teman att prestigelöst reflektera kring. Det finns inget rätt och fel och alla har rätt att prova en tanke.

Exempel på samtalsteman kan vara:
Måste allt ha en mening?
Hur ber jag?
Kan Gud förlåta allt?
Ibland läser gruppen en text som samtalet utgår ifrån.

Gruppen vänder sig till dig som är vuxen och de flesta är 30-45 år.
Vi ses på utvalda måndagar kl 18.30-20.30 i Årsta kyrka.
Gruppen tar in nya medlemmar vid terminsstart.

Plats: I Årsta kyrka
Tid: 18.30-20.30
Datum Ht 2021: Måndagar 27/9, 25/10, 29/11


Information och anmälan
Är du intresserad av att vara med i gruppen är du välkommen att kontakta diakon Marie Henningsson: 08-556 133 45
eller marie.henningsson@svenskakyrkan.se