Foto: Henrik Fergin

”TAG OCH ÄT” – enskild nattvard

Under pandemin har många inte kunnat ta emot Livets bröd.
Vi är beredda att öppna upp för gudstjänster igen med kort varsel om läget förbättras.

I vår församling ges fram till dess möjligheten att ta emot nattvarden enskilt, i Årsta eller i Enskede kyrka.

För mer information:
kontakta Henrik Fergin
Telefon: 08-556 133 32
Mejl: Henrik Fergin