Foto: Elinor Edvall

SKUT-dagen – en mångårig tradition

Stefan Gaspar har hållit i församlingens SKUT-grupp sen drygt tio år tillbaka. Gruppen intresserar sig för SKUT – Svenska kyrkan i utlandet och anordnar SKUT-dagen varje år. Den 19 oktober var det dags igen och årets talare kom från SKUT och Act Svenska kyrkan. Vår egen kommunikatör Hazel Lindkvist fick också möjlighet att berätta lite om församlingens nya satsning med Act Svenska kyrkan i fokus.

Idén att samlas och samtala om SKUT och få lära sig mer, kom från en församlingsbo - Louise Malmgren, som vände sig till prästen Stefan Gaspar med en önskan att det skulle anordnas en träff på FN-dagen för detta ändamål. Louise var mycket aktiv i flera verksamheter i församlingen och blev en del av den grupp som planerar SKUT-dagen varje år. En dag då föreläsare bjuds in från olika organisationer och från SKUT. Årets SKUT-dag inleddes med att Stefan tände ett ljus för Louise Malmgren som nyligen gått bort.

Ett ljus är tänt till Louise Malmgrens minne. Foto: Elinor Edvall

Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet. Frida Falk från Act Svenska kyrkan lotsade oss genom dess historia. Organisationen härstammar från Svenska kyrkans Mission och Lutherhjälpen som kopplades ihop 2008 och då kallades ”Svenska kyrkans internationella arbete”. I backspegeln kan vi se att namnet blev ganska svårt att förstå för icke svensktalande, och väldigt långt. Elva år senare ville man tydliggöra att vi är kyrka när det gäller bistånds- och utvecklingsverksamheten, och även hitta ett mer slagfärdigt namn.  Så sedan 2019 heter det Act Svenska kyrkan, där namnet också vill poängtera att vi agerar – act. Ledorden är ”Vi är en kyrka som för en kamp för alla människors rätt till ett värdigt liv under samma himmel”. Organisationen vill också sprida hopp och vara ett ljus i mörkret. 

2021 blev det insamlingsrekord (158,9 miljoner kronor samlades in/redaktörens anmärkning). Frida berättar att det är en stor fördel att vara kyrka i arbetet med att främja jämlikhet, rättvisa m m utomlands. 80 procent av jordens befolkning tillhör en religion och många människor har större tilltro till religiösa ledare än politiker.

Frida Falk från Act Svenska kyrkan. Foto: Elinor Edvall

Act Svenska kyrkan finns där när katastrofer sker. Eftersom Act samarbetar med lokala kyrkor så behöver man inte förlora värdefull tid på att bygga upp ett nätverk för att få hjälpen att nå fram. Nätverket finns där redan innan katastrofen har inträffat. 

Några katastrofdrabbade områden som Act Svenska kyrkan engagerar sig i just nu är Pakistan, där en tredjedel av landet ligger under vatten efter enorma översvämningar. 30 miljoner människor drabbas av översvämningarna på olika sätt. - Afrikas horn där 20 miljoner människor i akut behov av mat efter en extrem torka som förstört skördarna. I Ukraina upplever man ett anfallskrig från Ryssland och stora skaror av människor befinner sig på flykt. 

Första advent drar julkampanjen i gång. För tredje året i rad har kampanjen rubriken ”Bryt en tradition”. Det handlar om att bryta skadliga traditioner – en av tre flickor utsätts för våld från närstående. Många flickor gifts bort som barn och 10 000 flickor könsstympas varje dag. 

Församlingens egen kommunikatör Hazel Lindkvist berättade om hur församlingen skapat ett eget forum med fokus på Act Svenska kyrkan i Kyrkvillan. Dit kan man komma om man vill få mer information, engagera sig, se olika utställningar eller köpa något fint till förmån för Act Svenska kyrkan. Målet är att få Act Svenska kyrkan att växa mer lokalt – att församlingen ska känna att det är vi som är Act Svenska kyrkan, det är en del av oss. 

SKUT – Svenska kyrkan i utlandet

Årets talare från SKUT var Henrik Bodin. Han började med att klargöra att Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) har precis samma uppdrag som Svenska kyrkan här i landet – Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Den enda skillnaden är att den verkar utomlands. SKUT har 30 församlingar i cirka 15 länder. På ytterligare 100 platser firar man regelbundet gudstjänst. Allt detta görs av 55 personer. De flesta är utsända präster och diakoner, några enstaka arbetar som kyrkomusiker och församlingspedagoger. Utöver dessa 55 har SKUT 60 lokalanställda som jobbar som till exempel husmor eller kamrer. Väldigt mycket arbete görs också av SKUTS volontärer. Svenska kyrkan i utlandet är en samlingsplats för svenskar i utlandet och fungerar både som kulturbärare och trygghet för många.

Vi fick även höra lite om SKUT:s spännande historia. Redan 1535 skickades de första prästerna ut i världen för att tjänstgöra på Gustav Vasas krigsfartyg. Och den första församlingen utomlands var den i Paris som grundades 1626 och var en sorts ambassadkyrka från början.  Svenska kyrkan i London grundades 1710 när några svenska handelsmän gick samman med önskan om att fira gudstjänst på svenska. Under efterkrigstiden började svenskarna turista alltmer i Medelhavsområdet och då startades det flera ”turistkyrkor”. 
Det finns också mobila präster som reser runt och täcker olika områden i världen. De besöker ställen där det finns svenskar och deras verksamhet handlar till stor del om diakoni. De besöker svenskar som sitter i fängelse utomlands och svenskar som ligger på sjukhus. 

Framtida utmaningar och möjligheter

Hela Svenska kyrkan står inför en betydligt snävare budget i framtiden. Det gäller även SKUT och Act Svenska kyrkan. Kyrkomötet som gav Act Svenska kyrkan ett stöd på 100 miljoner kronor 2021, kommer att minska detta stöd till 15 miljoner kronor 2025. Tanken är att Act Svenska kyrkan ska klara sig genom egna insamlade medel. Därför är vi i Enskede-Årsta extra stolta över vår satsning på Act Svenska kyrkan, och känner att vi deltar i ett väldigt viktigt arbete.


Text och foto: Elinor Edvall