Sånger & psalmer

från Enskede-Årsta församling

Välkommen att lyssna till sånger och psalmer inspelade i Enskede-Årsta församling.
Young singers sjunger Fernando Ortegas ”Give me Jesus” under ledning av Eva Tengelin. Därefter kan du höra Camilla Stenman sjunga ”Sinnesro” av Maria Sandell och sedan psalm 285.