Två personer samtalar, kaffekopp i förgrunden
Foto: Magnus Aronson

Samtal - enskilt, grupp, sorg

Vårt behov av att samtala kan vara särskilt stort i vissa av livets skeden. Alla präster, diakoner och psykoterapeuter har tystnadsplikt. Präster har absolut tystnadsplikt i det som kallas biktliknande samtal. Du kan prata om vad som helst. 

Du kan själv ringa eller mejla direkt till någon präst eller diakon i församlingen. Kontaktinformation finns under fliken Kontakt/Personal » . Det går också bra att ringa expeditionen på tfn 08-556 133 30 så får du hjälp att komma i kontakt med rätt person.

Familjerådgivning?

Läs mer på Kyrkans familjerådgivning i Stockholm, www.kyrkansfamiljeradgivning.org