Två personer samtalar, kaffekopp i förgrunden
Foto: Magnus Aronson

Samtal - enskilt, grupp, sorg

Vårt behov av att samtala kan vara särskilt stort i vissa av livets skeden. Alla präster, diakoner och psykoterapeuter har tystnadsplikt. Präster har absolut tystnadsplikt i det som kallas biktliknande samtal. Du kan prata om vad som helst. 

Du kan själv ringa eller mejla direkt till någon präst eller diakon i församlingen. Kontaktinformation finns under fliken Kontakt/Personal » . Det går också bra att ringa expeditionen på tfn 08-556 133 30 så får du hjälp att komma i kontakt med rätt person.

Familjerådgivning?

Läs mer på Kyrkans familjerådgivning i Stockholm, www.kyrkansfamiljeradgivning.org

collage som visualiserar sorgegrupp för barn

Stödgrupp för barn i sorg

Sorgegrupp för barn 8-12 år i Årsta kyrka

Sorgegrupp 2022

För dig som mist en närstående.

En präst sitter med hörlurar och pratar i mobiltelefon.

Enskilt samtal

Samtala över telefon, under en promenad, eller i kyrkans lokaler.

Bikt

I bikten får man tala med en präst och formulera och bekänna sin skuld inför Gud och ta emot förlåtelse.

Andlig vägledning/själavård

Ibland behöver man prata med någon om det som ligger närmast hjärtat. Det själavårdande samtalet handlar om att vårda själen.

Kyrkans familjerådgivning Stockholm

Kyrkans familjerådgivning har en filial i Årsta församlingshus.

Personal från Sjukhuskyrkan pratar med sjukvårdspersonal

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns till för dig som är patient, närstående eller personal och som behöver någon att samtala med. Sjukhuskyrkan finns på cirka 70 sjukhus i Sverige. Enskede-Årsta församling närvarar på Sjukhuskyrkan vid Dalens sjukhus med en präst eller diakon en dag i veckan.

Hur kommer jag vidare?

Att man inte kan förutse hur det är att drabbas av en närståendes bortgång, det vittnar många sörjande om. Prästen som förrättat begravningen är öppen för en fortsatt kontakt, om du söker någon att prata med.