Riktlinjer för körövning i Enskede-Årsta församling

under coronapandemin 2020/21

  • Delta endast om du är helt symtomfri.
  • Var noggrann med din handhygien. Tvätta händerna innan körövningen och använd handsprit. Hosta och nys i armvecket.
  • För barn 0-6 år kan det vara svårt att hålla avstånd men man bör försöka så gott det går. Barnkörerna håller 1 meter mellan varandra – det är svårt att öva kör för barn om avståndet är större. De behöver höra varandra.
  • Medföljande vårdnadshavare och andra äldre barn eller vuxna får vänta utanför kyrkorna när barnkörerna övar.
  • Vid babysång, körlek och liknande när en vuxen är med gäller rekommendationen en meters avstånd till andra, som vid annan körsång.
  • Vi använder individuell mikrofon. Vi delar inte noter, instrument eller annat material med varandra.
  • Lokalerna har god ventilation och ska luftas ur med jämna mellanrum under körövningen.
  • Fruktpaus och fika sker endast om det är möjligt, vilket avgörs av körledaren
  • Konserter och deltagande i gudstjänsten sker oftast i mindre grupper som körledaren planerar.
  • Om dessa riktlinjer inte känns betryggande bör man ta en paus från körsång under fortsatt pandemi.
Foto: Pixabay