Riktlinjer för körövning i Enskede-Årsta församling

under coronapandemin 2020/21

 • Delta endast om du är helt symtomfri.
 • Delta inte om du tillhör en riskgrupp.
 • Var noggrann med din handhygien. Tvätta händerna innan körövningen och använd handsprit. Hosta och nys i armvecket.
 • Vuxenkörerna håller 2 meters avstånd mellan varandra, även i pauserna.
 • För barn 0-6 år kan det vara svårt att hålla avstånd men man bör försöka så gott det går. Barnkörerna håller 1 meter mellan varandra – det är svårt att öva kör för barn om avståndet är större. De behöver höra varandra.
 • Medföljande vårdnadshavare och andra äldre barn eller vuxna får vänta utanför kyrkorna när barnkörerna övar.
 • Vid babysång, körlek och liknande när en vuxen är med gäller rekommendationen två meters avstånd till andra, som vid annan körsång.
 • Vi använder individuell mikrofon. Vi delar inte noter, instrument eller annat material med varandra.
 • Lokalerna har god ventilation och ska luftas ur med jämna mellanrum under körövningen.
 • Fruktpaus och fika sker endast om det är möjligt, vilket avgörs av körledaren
 • Konserter och deltagande i gudstjänsten sker oftast i mindre grupper som körledaren planerar.
 • Körledaren kan stänga av någon från körövning om inte riktlinjerna följs eller respekteras.
 • Om dessa riktlinjer inte känns betryggande bör man ta en paus från körsång under pandemin.
Foto: Pixabay