Meny

Psykoterapi

Du som bor i Enskede-Årsta församling kan gå i psykoterapi till nedsatt avgift.

  • Lider du av nedstämdhet, ångest?
  • Har du svårt att skapa varaktiga relationer?
  • Har du hamnat i en livskris?
  • Behöver du hjälp att bearbeta sorg och/eller komma vidare i livet?
  • Har ni problem i er parrelation och vill ha förändring?
  • Behöver er familj hjälp att kommunicera med varandra?

Då kan det hjälpa att ta kontakt med någon utomstående för att prata om svårigheterna.

I Enskede-Årsta församling kan vi ta emot dig för individuella samtal. Vi har en legitimerade psykoterapeut och en samtalsterapeut.

Kontakta samordnare Eva Bergklo, leg. psykoterapeut och familjeterapeut på telefon
08-556 133 41 på onsdagar mellan kl 14-15. Du kan också skicka ett mejl till eva.bergklo@svenskakyrkan.se.

Du kan även boka samtal via Kyrkans familjerådgivning, mer information om deras verksamhet finns här >> 
Kyrkans familjerådgivning har en filial i Årsta församlingshus.

Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan.