Foto: Pixabay

Ordningsregler vid lån av lokal

Tack för att du som lånar våra lokaler respekterar följande ordning:

  1. Innan lokalen får användas ska den som lånar lokalen gå igenom ordningsreglerna tillsammans med husfar, vaktmästare eller fastighetsansvarig.
  2. Den som lånar lokalen och dess gäster förbinder sig att vara försiktiga om inventarierna.
  3. Efter användningen ska den som lånat lokalen återställa lokalen i det skick den var innan. Glöm inte att torka bord, rengöra golv och tömma papperskorgar!
  4. Placeringen av bord, stolar och övriga inventarier ska vara återställd efter användning.
  5. Servering av alkohol starkare än lättöl är inte tillåtet i församlingens lokaler.

 

LÅNA LOKAL I ÅRSTA FÖRSAMLINGSHUS

Det går att kostnadsfritt låna stora salen (max 80 pers) eller lilla salen (max 30 pers) för kaffe i samband med dop, vigsel eller begravning. Tala med bokningen, tfn 08-556 133 40, enskede-arsta.bokning@svenskakyrkan.se.

LÅNA LOKAL I ENSKEDE

Det går att kostnadsfritt låna Kyrkvillan i Enskede för förtäring i samband med dop eller begravning. Det finns ungefär 30 sittplatser. Tala med bokningen, tfn 08-556 133 40, enskede-arsta.bokning@svenskakyrkan.se.

Lån av våra lokaler

Våra lokaler lånas endast ut i samband med dop, vigsel eller begravning. 

Vi har tyvärr inte möjlighet att bistå med lokaler för t.ex. externa kurser, fester, möten eller som övningsplats för externa musiker och körer.