Foto: Pixabay

Ordningsregler vid lån av lokal

Enskede-Årsta församling lånar ut lokal då dop, vigsel eller begravning sker i församlingens regi.

Tack för att du som lånar våra lokaler respekterar följande ordning:

  1. Innan lokalen får användas ska den som lånar lokalen gå igenom ordningsreglerna tillsammans med husmor eller vaktmästare.
  2. Den som lånar lokalen och dess gäster förbinder sig att vara försiktiga om inventarierna.
  3. Efter användningen ska den som lånat lokalen återställa lokalen i det skick den var innan. Glöm inte att torka bord, rengöra golv och tömma papperskorgar! Ta gärna hjälp av checklistan som du får i samband med visningen.
  4. Placeringen av bord, stolar och övriga inventarier ska vara återställd efter användning.
  5. Servering av alkohol starkare än lättöl är inte tillåtet i församlingens lokaler.

 

LÅNA LOKAL I ÅRSTA

Det går att kostnadsfritt låna lokaler i Årsta kyrka - stora salen (ca 80 pers) eller lilla salen (ca 30 pers) för kaffe i samband med dop, vigsel eller begravning.
Kontakta bokningen: 08-556 133 40 eller
enskede-arsta.bokning@svenskakyrkan.se.

LÅNA LOKAL I ENSKEDE

Det går att kostnadsfritt låna bakre salen i Enskede kyrka för förtäring i samband med begravning. Det finns upp till 30 sittplatser.

Det går även att låna Kyrkvillan i samband med dop. Det finns upp till 25 sittplatser.

Kontakta bokningen:
08-556 133 40 eller enskede-arsta.bokning@svenskakyrkan.se.

Lån av våra lokaler

Våra lokaler lånas endast ut i samband med dop, vigsel eller begravning. 

Vi har tyvärr inte möjlighet att bistå med lokaler för t.ex. externa kurser, fester, möten eller som övningsplats för externa musiker och körer.