Illustration av människor som sjunger i en kör
Foto: iStock

Ö K A - kören : en nystartad popup-kör

Öppen kör för alla

ÖKA är en pop-up kör som vänder sig till dig som är nyfiken på kör, men inte vill boka upp dig för en kväll i veckan. Du behöver inte ha någon tidigare körvana, eller kunna läsa noter. Vi lär oss tillsammans och sjunger med lusten och glädjen i centrum, olika musikstilar huller om buller! 

Kören träffas 4 gånger och därefter finns möjlighet för alla som vill att delta i en enkel och kort veckomässa med de sånger vi lärt oss vid dessa tillfällen. Alla körträffar är två timmar och innehåller fika, som församlingen bjuder på. 
Ledare för kören är församlingens musiker. Vi övar i Årsta Folkets hus och I Årsta kyrka.

Datum: 13/1, 27/1, 17/2, 2/3
Tid: kl 10.00-12.00

Föranmäl intresse till: anna.rosen2@svenskakyrkan.se